Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Uppdatering kring situationen gällande COVID-19

Spridningen av coronaviruset fortsätter

covid

Spridningen av coronaviruset fortsätter och allt fler regeringar och myndigheter agerar kraftfullt för att minimera risker och spridning inom sina respektive länder och även utanför sina gränser.

Som vi tidigare informerat om, följer DSV utvecklingen noggrant för att värna både om våra kunder, våra anställda och verksamheter.

Efterhand som åtgärder vidtages i olika länder och inom Sverige, försvåras också DSVs möjligheter  att leverera gods i enlighet med normala ledtider. Vi vill därför, med största allvar, betona att under dessa extraordinära omständigheter kommer förseningar att uppstå. Alla kommunicerade och i avtal överenskomna leveranstider är under nuvarande situation därmed att betrakta som preliminära.

Med anledning av att restriktioner införs och olika verksamheter begränsas eller stänger ner tillfälligt är det väsentligt att kund, inför bokningstillfället, säkerställt med sin motpart att lastning och/eller lossning kan ske i enlighet med tänkt bokning.

I vissa fall hindras vi från att leverera överhuvudtaget av skäl som vi inte kan påverka. Detta kan medföra att godset måste återtas till terminal eller återsändas till avsändaren med extra kostnader som konsekvens utöver utebliven leverans.

Vänligen kontakta din ordinarie kontakt på DSV vid frågor kring dina transporte.