Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Viktig information gallande exportforbud for personlig skyddsutrustning

italien

Italiens premiärminister har nu meddelat att man utökar karantänen till att gälla hela Italien  fram till den 3 april.

Åtgärden innebär kraftiga begränsningar för invånarna i Italien med bland annat krav på skriftliga tillstånd för resor in, ut och inom Italien.

Anställda kan dock fortsätta gå till sina arbetsplatser om man inte visat några symptom. Våra kontor i Italien kan därmed hålla verksamheten igång med hjälp av tillgänglig personal. 

I nuläget tillåts transporter av gods till, från och inom Italien, men med noggranna kontroller av gods och handlingar vid gränsen till landet. Det innebär att vi kan fortsätta transportera våra kunders gods till, från och inom Italien, men med risk för fördröjningar och merkostnader som följd.

Vänligen kontakta din ordinarie kontakt på DSV vid frågor gällande dina transporter till och från Italien.