Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Viktig information gällande exportförbud för personlig skyddsutrustning

skyddsutrustning

I helgen som gick beslutade EU att införa exportförbud för personlig skyddsutrustning som kan användas mot potentiell smittsamt material.

De produkter som omfattas är

 • Skyddsglasögon
 • Ansiktsskärmar
 • Skyddsutrustning för mun och näsa
 • Skyddsdräkter
 • Handskar

Källa: http://tullverket.se/nyheter/nyheter/exportforbudforpersonligskyddsutrustning.5.153f8c8c16ffad23c22691.html

De länder som undantas från exportförbudet är:

 • Norge
 • Island
 • Liechtenstein
 • Schweiz
 • Utomeuropeiska länder och territorier (ULT)*
 • Färöarna
 • Andorra
 • San Marino
 • Vatikanstaten

Läs mer om dessa undantag här 

Om ni som deklarant eller vi som tullombud utför exportdeklaration skall ni/vi ange om era produkter omfattas av förbudet och att ni i så fall har ansökt om tillståndsnummer hos kommerskollegium.

Ni/vi skall använda dokumentkoden C086 samt ange tillståndsnumret som ni har fått från kommerskollegium. Tillståndet skall även bifogas i PDF format till rod.kanal.export@tullverket.se i samband med att exportanmälan har hamnat i röd kanal.

Sändningar som inte omfattas av förbudet, men har ett statistiskt nummer som tillhör exportförbudet, måste anges med koden Y975 i exportdeklarationen för att undvika stopp hos tullverket.

Exportklarering som saknar tillstånd men kan hänföras till ovanstående skyddsutrustning eller produkter som har ett statistiskt nummer som ingår i exportförbudet kan bli stoppade för utförsel om inte tillstånd kan påvisas eller att handelsfakturan kan styrka att det rör sig om andra produkter än ovan nämnda.

Mer information om bakgrunden och vilka statistiska nummer (HS, KN) som ingår kan läsas på kommissionens sida:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0402&from=SV