Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Viktig uppdatering om transporter i Europa med anledning av COVID-19

corona

Allt fler länder inför restriktioner för resande inom, till och från sina länder. Vissa länder väljer dessutom att sätta sig i karantän.

I nuläget har inget land infört restriktioner eller andra åtgärder som får direkt inverkan på transporter till och från respektive land, utan åtgärderna är avsedda att minska riskerna för smittspridning genom att minimera resandet.

Däremot kan och kommer införda begränsningar och stängningar av gränser att få en indirekt påverkan genom förlängda ledtider och ökade kostnader, vilket vi vill göra er uppmärksammade och förberedda på.

Här på vår hemsida, www.se.dsv.com, kommer vi, under måndagen 20-03-16, att publicera en sammanställning över vilka länder som infört restriktioner, vilken typ som införts och om den får någon direkt påverkan på transporter. I händelse av att något land beslutar om sådana åtgärder kommer vi åter att informera dig via kundbrev. I övrigt kommer vi att uppdatera hemsidan dagligen så att du löpande kan följa utvecklingen i Europa.

Vid eventuella frågor avseende ovan information och era transporter ber vi dig vänligen kontakta din ordinarie kontaktperson på DSV.