Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Tillfällig belastning gällande distribution i Stockholm

DSV Road
Fler och fler kunder väljer DSV för transport av sitt gods vilket vi är både glada och tacksamma för!

Vi har löpande anpassat både kapacitet och resurser för att möta upp den ökade efterfrågan. Till följd av de fyradagarsveckor som varit samt hur COVID-19 påverkar köpbeteende och restriktioner vid leveranser upplever vi en peak i distributionsvolymen i vårt styckegodsnätverk. Volymökningen har skapat och skapar en extra hård belastning, främst kring Stockholmsregionen, vilket har lett till längre ledtider.

En naturlig effekt av ovan nämnda är att även belastningen på vår Kundtjänst ökat, vilket kan medföra längre svarstider under vissa tidpunkter på dagen. Vi arbetar för att korta ner dessa och vill samtidigt påminna att man som kund kan söka gods själv och läsa på vår FAQ sida där svaren på de vanligaste frågorna går att finna. 

Vi arbetar till fullo för att finna lösningar och resurser för att minimera effekterna av situationen inom distributionen. Vi har först och främst våra kunders och vår personals säkerhet i fokus och vi vill på ett metodiskt och tryggt sätt kunna säkerställa att de åtgärder som vidtas för att höja leveranssäkerheten, också är trygga för oss. 

Vid eventuella frågor ber vi dig kontakta din ordinarie kontaktperson hos DSV.