Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

DSV utökar kapaciteten för distribution i, främst, Stockholmsregionen

Road

Till följd av de fyradagarsveckor som varit samt hur COVID-19 påverkar köpbeteende och restriktioner vid leveranser upplever vi en peak i distributionsvolymen i vårt inrikes styckegodsnätverk. Volymökningen har skapat och skapar en extra hård belastning, främst kring Stockholmsregionen, vilket har lett till längre ledtider.

En naturlig effekt av ovan nämnda är att även belastningen på vår kundtjänst ökat, vilket har medfört längre svarstider under vissa tidpunkter på dagen.

Begränsningarna i möjligheter att leverera gods till följd av COVID-19 har kraftigt ökat belastningen på terminaler då gods ofta inte kan levereras enligt gällande transportplan. Detta tillsammans med att allt fler väljer att nyttja näthandel har gjort att behov av ytterligare terminalytor ökat drastiskt. 

Utöver redan aviserade åtgärder för att förbättra möjligheterna att hantera de extremt stora godsflöden som råder, har vi också lyckats knyta ytterligare terminalytor till oss, bl.a. i Stockholm. De nya ytorna kommer medföra en mer rationell och effektivare hantering och distribution av gods både till företag och till konsument.

Tillsammans med redan pågående insatser och förstärkningar räknar vi med att tillskottet av terminaler ska bidra till att reducera ledtider med målet att vi ska nå de ledtider vi normalt erbjuder.

Detta ska i sin tur också leda till mer normala svarstider hos vår kundtjänst.Vid eventuella frågor ber vi dig kontakta din ordinarie kontaktperson hos DSV.