Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

DSV Panalpina offentliggör sina ambitiösa mål för att minska utsläppen av växthusgaser

Som ett av de första företagen i logistikbranschen, fastställer nu DSV Panalpina mål för hur mycket och hur fort man måste reducera utsläppen av växthusgaser som en del i Science Based Targets-initiativet.

Environment

 
I november 2019, meddelade DSV Panalpina sin medverkan och avsikt att följa Science Based Targets-initiativet (SBTi) och att företaget därmed skulle utveckla vetenskapligt framtagna mål för att minska sitt CO2-avtryck. Företaget offentliggör nu sina ambitioner.

DSV Panalpina förbinder sig till att minska de sammanlagda utsläppen av växthusgaser från scope 1 och 2 med 40 % till 2030 med 2019 som basår. DSV Panalpina förbinder sig också till att minska utsläppen från scope 3 med 30 % under samma period. Scope 1 och 2 avser utsläpp från t.ex. kontor, lager och företagets egna fordon, medan scope 3 avser de utsläpp som underleverantörer genererar i samarbetet.

Under 2019 uppgick företagets totala utsläpp till 16 miljoner ton CO2, varav merparten relaterades till transporter utförda av underleverantörer. Detta innebär att DSV Panalpina måste arbeta tätt tillsammans med sina underleverantörer - rederier, flygbolag och åkerier – för att kunna nå sina mål.

CEO Jens Bjørn Andersen: "Med dessa ambitiösa mål stakar vi ut en klar väg för vårt hållbarhetsarbete för de kommande åren. Vi avser att vara ledande i branschen inom detta område och vi vet att det kommer att krävas en stark gemensam insats från hela vår organisation för att nå våra mål, men att misslyckas är inget alternativ. Det är vår fasta övertygelse att hållbarhet och långsiktigt företagande går hand i hand.”

Senior Director för Hållbarhet, Lindsay Zingg: “När DSV och Panalpina gick samman 2019, beslutade vi oss för att fortsätta med det åtagande Panalpina hade med Science Based Targets-initiativet. Att vi på mindre än 6 månader, mitt i en pågående integrationsprocess, har lyckats samla in all data från båda företagen, ta fram ambitiösa mål samt att få dem godkända av Science Based Targets-initiativet vittnar om hur mycket vi brinner för detta initiativ.”

DSV Panalpina arbetar redan tätt tillsammans med både leverantörer och kunder för att finna smartare lösningar och för att välja grönare alternativ där det är ekonomiskt möjligt. Företaget erbjuder bl.a. lösningar som optimerar kundernas försörjningskedjor både avseende hållbarhet såväl som kostnadsmässigt, vilket bl.a. innebär konsolidering av gods, val av transportmedel, ruttplanering  och paketering för att nämna några områden.

De ambitiösa målen sätter en tydlig riktning för företagets fortsatta hållbarhetsarbete och DSV Panalpina arbetar nu med att ta fram detaljplanen för de kommande etapperna på resan.

Läs mer på www.dsv.com