Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

DSV bygger Europas största logistikcenter

DSV planerar att investera ca. 2 miljarder danska kronor i ett nytt logistikcenter i Horsens, Danmark, som blir Europas största med en hyresgäst

Horsens

Logistikanläggningarna i och runt staden Horsens på Jylland i Danmark, rymmer inte längre DSVs nuvarande och förväntade tillväxt. Samtidigt vill DSV konsolidera sina lager- och terminaler i Horsensområdet för att säkerställa ökad effektivitet och produktivitet i kombination med en grönare profil och minskade koldioxidutsläpp. Därför kommer DSV att bygga ett framtidssäkert logistikcenter på ett 700 000 kvm stort område i Horsens.

"Inom DSV fokuserar vi på att få vår verksamhet att växa. Som en del av vår tillväxtstrategi vill vi konsolidera vår verksamhet inom Air & Sea, Road och Solutions på ett ställe för att säkerställa att vår verksamhet är effektiv och att vi tillhandahåller bästa möjliga lösningar till våra kunder. Dessutom är Horsens en strategisk hub för transporter mellan Norden och övriga länder i Europa. Vi vill samtidigt behålla alla våra begåvade medarbetare och med denna lösning har vi kvar vår koppling till staden", säger Simon H. Galsgaard , VD för DSV Road A / S i Danmark.

Europas största logistikcenter

Vårt nya logistikcenter kommer att byggas på tomten intill våra nuvarande anläggningar i Horsens och kommer inte bara att bli Danmarks utan även Europas största logistikcenter med bara en hyresgäst. Kontoret kommer att bestå av 18 000 kvm kontorsutrymme, Cross docking-/distributionsterminalen kommer att uppta cirka 50 000 kvm och lagerlokalerna kommer att uppta mellan 200 000 och 269 000 kvm.

"Hittills är detta DSVs största byggprojekt och vi ser fram emot den nya och enorma potential som det ger oss. Det är en del av vår strategi att konsolidera verksamheter för att skapa större, moderna och framtidssäkra anläggningar som kommer att gynna både våra kunder och DSV. Bland annat kommer det nya logistikcentret i Horsens att präglas av en hög grad av automatiserade processer som säkerställer snabb och effektiv hantering av stora volymer", säger Simon H. Galsgaard.

Historiskt den största försäljningen av mark för industriella ändamål

För staden Horsens är detta en historiskt stor försäljning av mark för industriella ändamål.

"Så vitt jag vet är detta den största försäljningen av mark för industriella ändamål i Horsens historia och jag är mycket nöjd med att DSV har valt att placera sitt nya logistikcenter i vår kommun. I dag sysselsätter DSV cirka 750 anställda i Horsens. Med utvidgningen förväntas antalet öka till mer än 1 000 - och förmodligen ännu fler. Utöver administrativa tjänster erbjuder DSV anställning inom transport och lager. Av den anledningen, också, är jag mycket nöjd med att vi har ingått detta avtal beträffande försäljning av 500 000 kvm mark till DSV", säger Peter Sørensen, Borgmästare i Horsens.

Han betonar att byggprojektet även kommer att innebära fler tillgängliga jobb under byggfasen.
"Att bygga en anläggning av den här storleken kommer att innebära en hel del extra arbetstillfällen under byggfasen, något som lokala hantverkare och åkerier kommer kunna dra nytta av. Enligt DSVs uppskattningar kan dessa uppgå till 250 jobb", säger Peter Sørensen

Fakta

DSVs nya logistikcenter i Horsens:
• Tomtyta för bygget - ca. 700 000 kvm
• Lagerfaciliteter - 200 000 - 269 000 kvm
• Cross dockning-/distributionsterminal - ca. 50 000 kvm
• Kontorsyta - ca. 18 000 kvm

Tidslinje

• Första spadtaget beräknas tas i augusti 2021
• Anläggningarna förväntas tas i bruk i slutet av 2022/början av 2023 när terminal, kontorsbyggnad och delar av lagerbyggnaderna är klara
• Byggarbetet beräknas fortsätta i ytterligare 3 - 3,5 år och vara helt klart 2026

Läs mer på www.dsv.com