Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Stora förändringar väntar for Transportbranschen i Europa

DSV Road
Inom EU diskuteras förändringar inom Transportbranschen för att påverka och harmonisera bl.a. arbetsförhållandena för chaufförer i hela EU. Förändringarna behandlas i olika Mobilitetspaket  och delas in i olika steg. Mobilitetspaket 1 har efter ett flertal omröstningar i olika instanser inom EU nu nått den sista. Omröstningen i EU Parlamentet äger rum den 8 juli och allt tyder på ett slutligt godkännande av denna omfattande överenskommelse mellan EU:s medlemsstater.

Det första steget i Mobilitetspaket 1 kan komma att träda ikraft redan 20 dagar efter omröstningen den 8 juli och kommer, enligt förslaget, att påverka chaufförers möjlighet till hemresa samt var man förlägger längre viloperioder.  

Ytterligare steg kommer förmodligen att röstas igenom samtidigt, men med implementering inom de närmaste 18 månaderna.

Gemensamt för samtliga Mobilitetspaket är att de vart och ett och, inte minst, i kombination riskerar att medföra stora konsekvenser för både tillgänglig kapacitet och kostnader inom branschen. 

Vi följer utvecklingen noga och kommer att uppdatera sidan efterhand som ny information kommer.