Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Mobilitetspaket 1 är nu en realitet

Mobilitetspaket 1

Den 8 juli röstade EU igenom flera förändringar inom transportbranschen för att kunna påverka och harmonisera bl.a. arbetsförhållandena för chaufförer, skapa tydliga regler och se till att det blir en bättre efterlevnad i kampen mot olagliga metoder inom hela EU. Förändringarna har behandlats i det som kallas Mobilitetspaket 1 och har delats in i olika steg. Det är två förordningar och ett direktiv som berörs:

  • En förordning som reglerar tillträdet till marknaden för godstransporter på väg samt bedrivande av godstransportverksamhet eller persontransporter
    på väg
  • En förordning om längsta tillåtna körtid och kortaste vilotid samt positionsbestämning med hjälp av färdskrivare
  • Ett direktiv om översyn av tillsynskraven och fastställande av bestämmelser om utstationering av förare

Det första steget i Mobilitetspaket 1 trädde i kraft 20 augusti och avser förordningen om kör- och vilotider kommer att säkerställa chaufförers möjlighet till tätare hemresor samt var man förlägger längre viloperioder.  
 
Mobilitetspaket 1 består av fler delar, som kommer att innebära ytterligare förändringar, men dessa kommer att implementeras tidigast efter 18 månader från det att röstningen ägde rum.
 
På DSV Road är vi generellt positiva till de nya reglerna, som kommer att säkerställa bättre arbetsförhållanden för chaufförer. Reglerna i Mobilitetspaket 1 kan emellertid, vart och ett för sig men inte minst i kombination med varandra, medföra stora konsekvenser för både tillgänglig kapacitet och kostnader inom branschen. 

Under de närmaste veckorna förväntas kontrollmyndigheterna i enskilda EU-länder att presentera riktlinjer och förtydliganden angående ändringar i förordningen som avser kör- och vilotider.

Vi följer utvecklingen noga och kommer att uppdatera vår hemsida löpande med ny information.