Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Brexit är här

– förbered dig för övergångsperiodens slut

Brexit

Den 31 januari i år lämnade Storbritannien EU, och dagen efter gick landet in i en övergångsperiod som pågår fram till och med 31 december 2020. Hittills har det mesta fungerat som när landet fortfarande var en del av EU, men från och med övergångsperiodens slut kommer relationen mellan Storbritannien och EU att förändras. Förhandlingar om det framtida förhållandet mellan Storbritannien och EU pågår, varför det fortfarande finns många öppna frågor till lagstiftningen och praktiska åtgärder som inte kan besvaras än. Klart är dock att tullformaliteter för handel mellan Storbritannien och EU kommer att tillämpas från och med den 1 januari 2021. Det är därför av största vikt att alla parter i transportkedjan förbereder sig för detta.

På DSV förbereder vi oss för att hantera de nya förfarandena på bästa sätt, och vi vill samtidigt underlätta för dig och dina kunder. Vi har därför skapat guider för hur du som importör eller exportör förbereder dig. Här finner du även information om vad som krävs för att skapa en korrekt handelsfaktura. Läs guiderna och håll dig uppdaterad på vår Brexit-portal, www.brexit.dsv.com.

 

Några av de viktigaste punkterna att förbereda inför övergångsperiodens slut:

  • Skaffa EORI-nummer på Tullverkets hemsida. Kontrollera att det är legalt på EU:s hemsida.  Tänk på att EORI-nummer behövs både inom EU och för din avsändare/mottagare i Storbritannien
  • Säkerställ att din handelsfaktura är komplett. Använd gärna vår checklista för att se till att du inte missar något
  • Skicka en fullmakt till DSV för att vi ska kunna utföra tullförfarande för din räkning. Använd våra mallar på svenska eller engelska och skicka till tullfullmakt@se.dsv.com. Notera att fullmakten måste signeras av firmatecknare
  • Kontrollera ditt val av leveransvillkor. Rätt leveransvillkor är av största vikt, i synnerhet då tullförfarande är en del av processen
  • Överväg att ansöka om betalningsanstånd hos Tullverket i Sverige här
  • Säkerställ att även din avsändare/mottagare genomfört relevanta förberedelser.

Vi rekommenderar starkt att du följer EU:s och regeringens officiella kanaler samt nyhetsbrev från DSV för att hålla dig uppdaterad och undvika onödiga förseningar eller kostnader i slutet av övergångsperioden och därefter.

 

Vill du veta mer?

Har du frågor med anledning av Brexit är du välkommen att ställa dem via mail: brexit@se.dsv.com. Besök också vår globala Brexit site www.brexit.dsv.com/ , där du kan ta del av nyheter och mer information om hur du kan förbereda dig.

Med vänliga hälsningar
DSV