Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Viktig information med anledning av COVID-19 och ökad smittspridning

Tyvärr upplever vi åter en markant kraftig och ökande smittspridning av Coronaviruset, inte bara i Europa utan även i Sverige. Vi ser det därför som ytterst angeläget att informera och påminna om ett par av de åtgärder vi gör för att minimera risken för både våra anställda, chaufförer och inte minst kunder.

  • Den sociala distanseringen är viktig och av den anledningen återgår vi till att enbart hålla verksamhetskritiska besök och möten. Istället arbetar vi via Teams för både interna och externa möten

  • För att minimera risken för smitta i samband med lossning av gods kan chauffören, vid elektronisk kvittens, signera åt er mottagare för att handdatorn inte ska beröras av för många olika händer. För att så ska ske ska båda parter vara överens om förfarandet. Signatur ska föregås av att mottagaren kontrollerat godset efter synliga skador och inte har några anmärkningar. Eventuella anmärkningar ska anges i samband med kvittens. 

  • Säkerställ redan före bokning att både avsändare och mottagare finns tillgängliga för att transport ska kunna ske i enlighet med bokning och undvik därmed att bli utan varor och/eller drabbas av extra kostnader för bomkörningar

Vi vidtar flera andra åtgärder både inom Sverige och i övriga länder där vi finns representerade. Läs mer här om vad vi på DSV gör för att hantera pandemin på bästa sätt. 

Vi rekommenderar dig att hålla en nära dialog med dina DSV-kontakter så att vi kan hjälpas åt att mildra den påverkan som COVID-19-situationen har och potentiellt kan få.

Har du några frågor ber vi dig kontakta din ordinarie kontaktperson på DSV.