Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Inför Brexit – DSV bjuder in till eLearning för kunder

DSV kan erbjuda dig som kund möjligheten att genomföra en digital utbildning (eLearning) som tar dig igenom de viktigaste aspekterna och förberedelsepunkterna inför kommande förändringar kring transporter till och från Storbritannien.

Brexit

Vi är nu drygt fem veckor ifrån slutet på den övergångsperiod som följt av Storbritanniens utträde ur EU. På DSV förbereder vi oss för att hantera de nya förfarandena, som börjar gälla från 1/1 2021, på bästa sätt och vi vill samtidigt underlätta för dig och dina kunder. 

Brexit eLearning

DSV kan erbjuda dig som kund möjligheten att genomföra en digital utbildning (eLearning) som tar dig igenom de viktigaste aspekterna och förberedelsepunkterna inför kommande förändringar kring transporter till och från Storbritannien. Utbildningen tar 30-40 minuter och kan genomföras när det passar dig. Du anmäler ditt intresse till brexit@se.dsv.com eller via din ordinarie kontaktperson på DSV.

Observera att utbildningen enbart finns tillgänglig på engelska. Behörigheter registreras och skickas ut i slutet av varje vecka.

Nordirland

EU-kommissionen har publicerat ett vägledningsdokument kring Nordirland. Import- eller exportdeklarationer ska lämnas i handeln mellan EU och Nordirland. Landskoden XI ska användas för att särskilja Nordirland från övriga Storbritannien, till exempel vid transitering till Nordirland eller vidare till Irland. I övriga fall används GB (källa: Tullverket).

Handelsfaktura vid bokning

Med början vecka 49 begär DSV handelsfaktura vid bokning av allt gods till och från Storbritannien som ett led i förberedelserna inför övergångsperiodens slut. Säkerställ att er faktura möter kraven som är angivna i vår checklista.

Tullfullmakt

DSV utför gärna tullförfaranden för din räkning. Som vi tidigare meddelat behöver vi i så fall en fullmakt för att kunna utföra tullförfaranden för din räkning. Använd våra mallar på svenska eller engelska och skicka till tullfullmakt@se.dsv.com om du inte redan gjort det. Notera att fullmakten måste signeras av firmatecknare.

Om din kund eller leverantör behöver hjälp med tullförfarande på den brittiska sidan är de välkomna att kontakta DSV UK på customs@uk.dsv.com

Vill du veta mer?

Har du frågor med anledning av Brexit är du välkommen att ställa dem via mail: brexit@se.dsv.com. Besök också vår globala Brexit site www.brexit.dsv.com , där du kan ta del av nyheter och mer information om hur du kan förbereda dig.

Väl mött!

Med vänliga hälsningar
DSV