Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Grönt alternativ till vägtransport mellan Sverige och Danmark

Som något helt nytt erbjuder DSV nu en intermodal direktförbindelse med järnvägstransport mellan Katrineholm och Taulov, på östra Jylland. Denna effektiva lösning reducerar CO2-utsläppen med ända upp till 80% i jämförelse med vägtransport.

DSV Järnvägstransport

Svenska företag med import och/eller export till Danmark erbjuds nu ett grönt och effektivt alternativ till vägtransport.

DSVs nya intermodala lösning via järnväg avverkar sträckan mellan Katrineholm och Taulov på endast 13,5 timme, vilket motsvarar ledtiden med lastbil utan byte av chaufför längs vägen.

Veronica Ronnebro, som är ansvarig i Sverige för trafiken mellan Sverige och Danmark, säger:
”Denna nya intermodala lösning erbjuder våra kunder, och deras kunder, ett miljövänligt och effektivt alternativ för transporterna mellan Katrineholm och Taulov. Det är stora volymer av gods som transporteras mellan våra länder och vi har dagligen ca 350 lastbilar på rundtur, varför ett grönt alternativ är efterlängtat.”

Järnvägstransporten mellan Katrineholm och Taulov körs med 100 % eldrift och drivs av Deutsche Bahn i Skandinavien.

Reduktionen av CO2-utsläppen påverkas av avsändnings- och mottagningsort

Storleken på den miljömässiga vinsten med DSVs nya intermodala setup ökar ju närmare avsändare och mottagare finns i förhållande till respektive järnvägsterminal i Katrineholm och Taulov. Ju mindre del av transporten som utgörs av vägtransport vid dörr-till-dörr leveranser, desto större del av totaltransporten sker med det eldrivna tåget, vilket ger en större reduktion av CO2-utsläpp.

Veronica Ronnebro förklarar:
”För företag som finns inom 8-10 mil från Katrineholm och med en export/import till eller från området söder om Århus och till Fyn kan reduktionen vara upp till 70-80 %. Men även med längre avstånd kan denna gröna lösning hjälpa företag i stora delar av Sverige att reducera CO2-utsläppen med 30-50 %.

 

Exempel på möjlig CO2-reduktion i jämförelse med vägtransport

Nedanstående tre exempel är beräknade på att man lastat FTL och en fraktvikt på 29,7 ton:

• Örebro - Odense,    CO2-besparing på 80 %
• Linköping - Tönder,  CO2-besparing på 70 %
• Stockholm - Hobro, CO2-besparing på 59 %

Järnvägstransport som grönt alternativ till vägtransport riktar sig speciellt till företag med stora volymer per sändning samt ett enhetligt och fast flöde året runt.

Tidsangivelser

I dagsläget kör vi sträckan tre gånger dagligen enligt nedan tidsangivelser:

Katrineholm till Taulov:
Måndag kl. 18:30, tisdag kl.     09:00
Onsdag kl.  18:30, torsdag kl.  09:00
Fredag kl.   18:30, måndag kl.  07:00

Taulov till Katrineholm:
Tisdag kl.    18:30, onsdag kl. 08:00
Torsdag kl. 18:30, fredag kl.   08:00
Fredag kl.   18:30, måndag kl.08:00

Vill du veta mer?

Kontakta gärna din ordinarie säljkontakt på DSV om du vill veta mer om vår nya gröna tåglösning mellan Katrineholm och Taulov eller läs mer om DSVs arbete för en hållbar miljö, här på vår hemsida.