Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Restriktioner på grund av COVID-19

Tyskland har nyligen infört restriktioner i samband med inresa till landet från s.k. riskområden

Corona

Som tidigare informerats införde Tyskland nyligen restriktioner i samband med inresa till Tyskland från s.k. riskområden. Generellt gäller att om man befunnit sig i ett riskområde under de senaste 14 dagarna före inresa till Tyskland, ska detta anmälas till de tyska myndigheterna och man ska sätta sig i 14 dagars karantän.

När det gäller transporter skiljer det sig dock mellan de olika delstaterna. I de flesta fall är transporter undantagna från ovan generella regler om:

  • Chauffören inte kommer att befinna sig i Tyskland mer än maximalt 72 timmar
  • Chauffören som utför den gränsöverskridande transporten inte befunnit sig i riskområde mer än 72 timmar inför transporten
  • Den aktuella transporten avser transit genom Tyskland.

I vissa delstater råder dock andra regler, enligt nedan:

  • Berlin: Inga undantag för godstransporter
  • Mecklenburg-Vorpommern: Endast transittransporter genom delstaten är undantagna
  • Hessen: Transporten är undantagen om chauffören vistats mindre än 72 timmar i riskområde före transport.

DSV fortsätter att utföra transporter till, från och genom Tyskland, men ovan restriktioner kan komma att påverka vår flexibilitet, våra ledtider och transportkostnader.

Med hänsyn till de snabba förändringarna runt om i Europa vill vi även åter betona vikten av att ni som kund säkerställer att det finns personal tillgänglig för lastning och lossning i enlighet med er bokning och på så sätt undvika extra kostnader för utebliven lastning eller lossning.

Trots att situationen i Europa påverkar i princip alla, transporterar DSV på samtliga länder med alla tillgängliga resurser. Dock medför restriktionerna runtom i Europa stora risker för ytterligare kapacitetsbrister, vilket också kan komma att skapa förseningar, längre ledtider och ytterligare konsekvenser.

I takt med att konsekvenserna och/eller restriktionerna får mer direkt och tydlig påverkan på våra transporter kommer vi att presentera dessa via vår hemsida, vilken kommer att vara den kanal där ni lättast finner uppdaterad information kring hur effekterna av COVID-19 påverkar vår och er verksamhet.

Vid ytterligare frågor om ovanstående ber vi er att kontakta er ordinarie kontaktperson hos DSV