Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Samarbete för fossilfria transporter

DSV och Spendrups har ett mångårigt samarbete bakom sig där fokus legat på att effektivisera produktionen och minska antalet fordon på våra vägar för en hållbar miljö. Nu tar vi samarbetet ett stort steg vidare.

Fossilfria transporter
För ett år sedan antog Spendrups målet om fossilfria inrikes transporter till 2025, enligt DLF:s Transportinitiativ, vilket innebär att företagets transporter ska vara fossilfria senast vid utgången av 2025. Vid den senaste transportupphandlingen var därför DSVs möjlighet att erbjuda fossilfria transportalternativ ett avgörande faktum vid val av huvudleverantör. 

Avtalet omfattar transporter av ca 350 000 ton/år av dryck, returmaterial till/från Spendrups depåer och terminaler samt förpackningsmaterial från deras underleverantörer– i hela Sverige. Senast 2025 ska samtliga transporter vara fossilfria.

”Det här avtalet ger oss goda förutsättningar att nå vårt högt uppsatta mål om fossilfria inrikes transporter 2025. Det finns många utmaningar på vägen för att kunna nå målet, men genom långsiktiga samarbeten som detta kan vi med gemensamma krafter ta oss an dessa.” Martin Valdemarsson, chef för Supply Chain på Spendrups Bryggeri.

”Efter ett mycket gott och långvarigt samarbete är vi väldigt glada över att ha signerat ett avtal på ytterligare fem år med Spendrups, vilket innefattar såväl befintliga som nya volymer. Miljöaspekten har legat högt på agendan och genomsyrat hela upphandlingsprocessen och tillsammans kan vi nu arbeta vidare med att effektivisera produktionen och reducera vår miljöpåverkan ytterligare. Spendrups är ett väldigt bra exempel på att nära och långvariga kundrelationer genererar såväl hållbara som kostnadseffektiva transportlösningar”, säger Henrik Johansson, General Manager Domestic, Full/Partload, DSV Road AB.

Hanna Haglund, Health & Safety Manager, Environment, på DSV Road AB fortsätter:

”Spendrups satsning ligger väl i linje med DSVs egna målsättningar för en hållbar framtid där DSV har valt att ansluta sig till Science Based Targets, SBT. Samarbetet med Spendrups ger oss förutsättningar att med gemensamma insatser verka för att uppnå bolagens respektive miljömål, genom bland annat fossilfria transportlösningar och grönt bränslecertifikat enligt massbalansprincipen”.  

Läs mer om DSVs hållbarhetsarbete och Science Based Targets initiativet, SBT, här: Arbete mot globala miljomal

Frågor om våra  vägtransporter?

Våra experter på vägtransporter hjälper dig med att finna en lösning på dina transportbehov

Kontakta oss Road