Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Restriktioner på grund av COVID-19 skapar osäkerhet

Andra vågen av COVID-19 påverkar hela världen och skördar tyvärr offer över alla kontinenter. För att motverka smittspridning införs, nästintill, dagligen nya restriktioner för både individer, näringsliv och samhället i stort. Hittills har vi inte upplevt att något land gjort liknande omfattande lockdowns som innan sommaren. Däremot inför flera länder branschriktade lockdowns. Vi kan konstatera att detta påverkar transporterna genom att verksamheter som är tänkta som avsändare eller mottagare är stängda då vi ankommer för lastning eller lossning. Vi vill därför, för allas skull, åter betona vikten av att ni som kund säkerställer att det finns personal tillgänglig för lastning och lossning i enlighet med er bokning.

Vidare införs det i vissa länder, såsom Tyskland, lokala restriktioner som dessutom skiljer sig mellan de olika förbundsstaterna där varje stat reglerar sina egna karantänsvillkor mm. Då reglerna skiljer sig åt och informationen vi får är knapphändig samt i ständig förändring, råder det i nuläget stor oklarhet kring bl.a. de regler som ska gälla för chaufförer som kommer från andra riskområden dit även stora delar av Sverige räknas. I samband med att restriktioner för inresande införs till olika länder uppstår även periodvis förlängda ledtider till följd av köer i samband med gränskontroller. 

I takt med att konsekvenserna och/eller restriktionerna får mer direkta och tydliga konsekvenser för våra transporter kommer vi att presentera dessa här på vår hemsida, www.se.dsv.com, vilken kommer att vara den kanal där ni lättast finner uppdaterad information om hur effekterna av COVID-19 påverkar vår och er verksamhet.

Har ni ytterligare frågor om ovanstående ber vi er att kontakta er ordinarie kontaktperson hos DSV.