Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Avtalsförslag klart mellan EU och UK

Brexit

På julafton blev det klart med ett avtal mellan EU och Storbritannien som skapar förutsägbarhet för svenska medborgare och företag. Därmed undviks ett avtalslöst tillstånd mellan EU och Storbritannien.

Avtalet är brett och spänner över många områden. Utöver ett frihandelsavtal och regler för lika konkurrensvillkor täcker avtalet också viktiga områden som inre säkerhet, fiske, transporter, klimat och miljö. Det ger förutsättningar för ett långsiktigt samarbete och fortsatt goda relationer mellan EU och Storbritannien.

Detta avtal är framförhandlat utifrån det förhandlingsmandat som medlemsstaterna gett EU-kommissionen. Texten analyseras för närvarande och kommer att gås igenom av EU:s medlemsstater i Europeiska Rådet de närmaste dygnen. För att kunna gälla från den 1 januari behöver avtalet godkännas av det brittiska parlamentet. Europeiska Rådet måste även fatta beslut om att tillämpa det provisoriskt t.o.m. 2021-02-28, eftersom Europaparlamentet först kommer att kunna behandla det efter årsskiftet.

Det är oerhört positivt att vi har fått ett avtal på plats, men det förändrar inte att Storbritannien är på andra sidan av en yttre gräns från och med 2021-01-01. Det kommer innebära mer administration, tulldeklarationer, och en del ytterligare tid och kraft för att handla med Storbritannien framöver. Det är fortsatt viktigt att vidta de åtgärder vi informerat om tidigare. Bl.a. är det viktigt att tullfullmakt finns och är undertecknad av firmatecknare liksom att handelsfakturan måste vara korrekt och alla dokument behöver vara klara i tid. 

Den fria rörligheten av varor, tjänster, personer och kapital mellan parterna ser ut att bli ett minne blott när Storbritannien nu definitivt lämnar EU. 

Vill du veta mer?
Har du frågor med anledning av ovan är du välkommen att ställa dem via mail: brexit@se.dsv.com. Besök också vår globala Brexit site www.brexit.dsv.com, där du kan ta del av nyheter och mer information om hur du kan förbereda dig.