Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Information gällande Border Inspection Point (BIP)

Sea
Från och med den 1 januari 2021 gäller nya regler beträffande gods bestående av animaliska produkter, livsmedel m.m. vid transport till/från Storbritannien samt Irland/Nordirland (när dessa skeppas via Storbritannien). Dessa produkter är gränskontrollpliktiga och omfattas av Jordbruksverkets och Livsmedelsverkets regelverk.

Inspektion av gods som omfattas av dessa regelverk ska ske vid en så kallad Border Inspection Point (BIP), vilken i dagsläget ej är operationell i Göteborgs Hamn. Gods som berörs kan därför inte skeppas härifrån i nuläget.

Först när BIP är upprättad och anpassad för trailertransporter kommer inspektion kunna genomföras, vilket beräknas kunna ske från och med vecka 3 enligt uppgift från Gothenburg RoRo Terminal. Då kommer kontrollstationen kunna utföra kontroll av samtliga animaliska produkter förutom levande djur, som den inte är godkänd för.

Om du som kund har varor som är gränskontrollpliktiga enligt ovan ber vid dig kontakta din ordinarie kontaktperson på DSV för alternativa transportlösningar fram tills dessa transporter åter kan erbjudas via Göteborgs Hamn.