Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

COVID19 fortsätter att skapa stor osäkerhet i Europa

Covid

Pandemins fortsatta utbredning och breda smittspridning sätter press på flera länder att förstärka och/eller införa nya restriktioner. Med tanke på de akuta situationer som råder i olika länder sker även förändringarna av restriktioner ofta med extremt kort framförhållning.

I bl.a. Tyskland, som drabbats hårt av Coronaviruset, arbetar man med hårda restriktioner och man är beredd att vidta ytterligare åtgärder med kort varsel för att begränsa smittspridningen. Vad de åtgärder som diskuterats kommer att innebära för transporter till,  från och via Tyskland är, i dagsläget, ytterst svårtolkat.

Inom DSV följer vi utvecklingen noga och kommer att hålla informationen uppdaterad efterhand.

Vänligen kontakta din ordinarie kontaktperson på DSV vid eventuella frågor med anledning av ovan.