Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

DSV bygger ett integrerat logistikcenter i Stockholm

DSVs nya anläggning, med etablering i Rosersberg norr om Stockholm och nära flygplatsen, järnvägen samt motorvägen, kommer erbjuda ett komplett utbud av transport- och logistiktjänster när den står klar för användning i slutet av 2021.

Rosersberg

Trafiken runt Stockholm är extra tät under rusningstid och förutom omlastningsterminalen med kontor i Skogås, i södra Stockholm, kommer DSV nu även bygga ett logistikcenter i norra delen av staden.

”Med den nya etableringen kan våra lokala kunders gods transporteras mellan den norra och den södra terminalen och distribueras från den lämpligast belägna anläggningen. Vi kan därför i stor utsträckning undvika de flesta rusningstrafikproblemen, vilket gör det möjligt för oss att förbättra såväl inhämtning som utkörningstider och tillförlitlighet vid leveranser av gods i Stockholmsområdet”, säger Magnus Malmqvist, VD, DSV Road AB, Sverige.

Fortsatt ökad efterfrågan på avancerade lager- och logistiklösningar
E-handeln fortsätter att öka och därmed även efterfrågan på avancerade och anpassade lagerlösningar för att möta kraven inom detta segment.

”Med det nya logistikcentret kan vi erbjuda automatiserad och robotiserad lagring i kombination med smalgångsställage, vilket ger ett mycket effektivt och konkurrenskraftigt utnyttjande av det totala lagerutrymmet. Kapaciteten blir nästan dubbelt så stor som för ett konventionellt lager”, säger Ian Swinhoe, VD, DSV Solutions AB, Sverige.

DSV strävar efter att växa både organiskt samt genom förvärv och företaget är övertygat om att man med det nya strategiskt placerade logistikcentret kommer kunna attrahera fler nya kunder med behov av smarta logistiklösningar.

Fokus på effektivitet och hållbarhet

Lagret kommer att omfatta cirka 68 000 kvm och ha ett automatiserat robotlagringssystem och system med smalgångsställage, vilket fördubblar kapaciteten jämfört med traditionell lagring. Lokalerna kommer även att innehålla ca 5 000 kvm omlastningsterminal och kontorslokaler.

Logistikcentret i Rosersberg certifieras enligt BREAAM i nivån ”Very good”, vilket innebär att byggnadens miljöprestanda bedömts inom ett antal området som energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning och avfallshantering. Exempelvis ger solpaneler på taket, stor del av den el som krävs för verksamheten. Byggnadens förväntade livslängd är minst 50år.

Byggandet av den nya anläggningen planeras påbörjas i februari och vara klar i slutet av 2021. Logistikcentret kommer inrymma DSVs tre bolag, DSV Solutions AB, DSV Air & Sea AB samt DSV Road AB och förväntas ge cirka 200 nya jobb till Rosersberg-området.