Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Pådrivare för en hållbar transport- och logistiksektor

Som en av de främsta aktörerna i branschen har DSV en stor möjlighet att påverka utvecklingen, samtidigt som vi har ett stort ansvar för att reducera vår inverkan på miljön

Environment

Regeringen har antagit ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige, i vilket vi tillsammans ska ha uppnått ett nollutsläpp av växthusgaser år 2045. För att klara av målen ska bland annat inrikestransporternas totala fossila utsläpp reduceras med 70 procent jämfört med år 2010. Som en av transportsektorns ledande aktörer har DSV, genom strategiska prioriteringar och kundanpassade samarbeten, åtagit sig utmaningen att vara en del av lösningen.

DSV är ett stort, globalt företag och leverantör av flexibla och hållbara transport- och logistiktjänster. Hanna Haglund är Senior CSR Manager och ansvarig för hållbarhetsarbetet inom DSV i Sverige.

-Som en av de främsta aktörerna i branschen har vi en stor påverkanskraft som vi också matchar med att ta ett stort ansvar för att reducera vår inverkan på miljön", säger Hanna Haglund.

Samlade satsningar skapar win-win-situationer

DSV arbetar aktivt med smarta och innovativa logistiklösningar med resursen i fokus. Detta gynnar såväl kund som klimat och ekonomi.

-Våra kundanpassade lösningar är en viktig faktor i vårt hållbarhetsarbete. Vi strävar efter att skapa långsiktiga relationer där vi tillsammans finner de bästa lösningarna för att nå klimatmålen, oavsett om det handlar om våra egna eller kundernas mål, säger Hanna Haglund och fortsätter: Vi ser detta som ett ansvarsfullt och realistiskt sätt att ta oss an utmaningen, där vi måste arbeta tillsammans med våra kunder och samarbetspartners genom hela värdekedjan. Som stor global aktör på en marknad som fortfarande påverkas av en osäkerhetsfaktor kring vilken väg som är den bästa för att nå transportsektorns klimatmål, känner DSV ett ansvar att agera proaktivt. DSV har bland annat ingått ett innovativt vätgasprojekt tillsammans med andra globala aktörer för att tillsammans jobba för en storskalig produktion och en snabbare omställning av branschen.

För att skynda på en större omställning i branschen erbjuder DSV även ett ”Grönt bränslecertifikat”. I detta kan kunden, utifrån sina behov och förutsättningar, välja mellan fyra alternativa reduktionsnivåer av CO2e för att stödja en hållbar utveckling. Vi har även täta dialoger med fordonstillverkare och bränsleleverantörer, för att fortsatt säkerställa möjligheten att tanka och utvärdera fossilfria drivmedel samt driva på utvecklingen inom transportsektorn.

Det är viktigt för oss att ha flera olika produkter och tjänster att erbjuda våra kunder relaterat till hållbarhet. Ofta handlar det om alternativa drivmedel, men DSV erbjuder även konkreta miljöprodukter som exempelvis DSV ECO, där kunden ges möjlighet att både sänka sina kostnader och transporternas miljöpåverkan.

Grundat på vetenskapen – för framtiden

Alla DSVs produkter och tjänster för minskad miljöbelastning är i enlighet med Science Based Targets-initiativet, SBT. SBT är ett gemensamt initiativ av Carbon Disclosure Project, FNs Global Compact, World Resources Institute och World Wildlife Federation, utformat för att öka ambitionen hos företag för klimatskydd och mål för utsläppsreduktion.

– Vi har fått våra klimatmål godkända av SBT. Klimatmålen är i linje med vetenskapen för att säkerställa utsläppsminskningar av växthusgaser, som kommer att spela en viktig roll för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader och förhindra många allvarliga konsekvenser.

Några exempel på DSVs interna hållbarhetsarbete är att vi främst använder grön el, producerad med förnybara energikällor som vattenkraft och vindkraft, på våra terminaler.

– DSVs transport- och logistikcenter byggs enligt Green Building-konceptet, vilket innebär att allt mellan golv och tak är konstruerat med energibesparing i åtanke.

Sweden Green Building Council är Sveriges ledande medlemsorganisation för hållbart samhällsbyggande.

– Vi är övertygade om att ett helhetsgrepp kring hållbarhetsfrågorna utgör en avgörande faktor för både vårt företags långsiktiga framgång, och för branschen att röra sig åt rätt håll, enligt de klimatmål vi alla behöver uppnå, avslutar Hanna Haglund.

Läs mer om DSVs hållbarhetsarbete

Av Human performance AB

Hanna Haglund Hanna Haglund, Senior CSR Manager för DSV i Sverige