Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Stor chaufförsbrist i Storbritannien med förlängda ledtider som följd

UK

DSV fortsätter öka upp dragbilskapaciteten i Storbritannien men med ökande exportvolymer SE-GB kommer den stora bristen på chaufförer medföra att kapaciteten inte är eller kommer vara tillräcklig för att hantera volymerna inom ordinarie ledtider.

 Vi vill därför göra våra kunder uppmärksamma på att ni behöver beräkna ca. 3-5 dagar längre ledtider än normalt under åtminstone resterande månader 2021.

Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta din ordinarie kontaktperson på DSV.