Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

DSV tillhandahåller en global logistiklösning med distribution av COVID-vaccin till FN

Transport av Covid-vaccin till världens alla hörn är en komplex uppgift som kräver temperaturkontrollerade förhållanden hela vägen. Med DSV Flow Control säkerställs alla delar i processen.

DSV tillhandahåller Covid vaccin till FN
DSV tillhandahåller en global logistiklösning inom läkemedelssegmentet för distribution av COVID-vaccin till FN.

Vår omfattande kompetens inom humanitära insatser, och Aid & Relief-teamets mångåriga samarbete med FN, gjorde att valet föll på DSV när FN behövde en logistikleverantör som kunde hantera hela processen från tillverkare av covid-19-vaccin till mottagare under temperaturkontrollerade förhållanden.

"Leveranser av vaccin till våra fredsbevarande styrkor skyddar inte bara vår personal, utan säkerställer också att FN kan fortsätta sitt livsviktiga arbete för att skydda utsatta befolkningsgrupper och därmed leva upp till sina mandat", säger Sandro Calavalle, chef för Movement Control Section, Logistics Division/Office of Supply Chain Management (OSCM), United Nations Department of Operational Support (UN DOS), Procurement Division.

Sandro Calavalle fortsätter: "Vi vill tacka DSV för deras hjälp med transporter och logistik av dessa livräddande vacciner och ser fram emot ett fortsatt samarbete under kommande månader."

 

En global totallösning

DSVs Aid & Relief ansvarar för att samordna alla nödvändiga moment för att hantera uppdraget. Med DSV Flow Control, även känd som Control tower-service, övervakas alla delar av logistikprocessen, dygnet runt, och åtgärder vidtas omedelbart vid t.ex. oförutsedda transportstopp eller vid registrering av problematiska temperaturfluktuationer under transporten.

"Vi har arrangerat transporter till ca 150 länder runt om i världen, där FN har personal stationerad. Avlägsna destinationer och stängda länder på grund av covid-19 har gjort uppdraget till en utomordentligt komplex logistisk uppgift ," konstaterar Johan Dalheim, General Manager för Projects Aid & Relief-team på DSV Air & Sea.

En komplex uppgift med många aspekter

"Transport av läkemedelsprodukter kräver ISO-certifiering och vid temperaturkontrollerade transporter, som är fallet med dessa vacciner, krävs det också noggrant utvalda förpackningar. För distribution av vaccinerna har vi valt va-Q-tecs passivt temperaturkontrollerad förpackning., eftersom den möter behovet av att kunna garantera en konstant temperatur på mellan +2 - +8 grader Celsius under de upp till 96 timmar (fyra dagar) som transporten till destinationen tar", förklarar Susanne Edvardsen , chef för Pharmaceutical & Healthcare, DSV Air & Sea. 

Paketeringen sker på DSVs eget läkemedelslager i Roskilde i Danmark, som är godkänt för hantering av flygfraktsförsändelser samt har både GMP- och GDP-licens. Varje försändelse är försedd med en datalog-enhet, som mäter, registrerar och rapporterar aktuell temperatur i förpackningen för till 'kontrolltornet' under hela transporten.

Jens Madsen, Business Development Manager på DSV Solutions, berättar om vad som föregår distribution till FN:s många destinationer:
"Vacciner, swabs, nålar och sprutor kommer från olika ursprungsländer till vårt danska GMP- och GDP-licensierade läkemedelslager, där de förvaras, plockas och packas i föreskriven temperatur. Storleken på försändelserna sträcker sig från pallar med vacciner och tillbehör för många personer till en enda flaska för en person."

Oanvända vacciner ska i stor utsträckning lämnas tillbaka till DSVs läkemedelslager i Roskilde. Det sker även under temperaturkontrollerade förhållanden som mäts och registreras längs vägen och vid ankomsten genomförs en noggrant specificerad mottagningskontroll.