Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

DSV gör lagerautomation tillgänglig för företag av alla storlekar

DSV kommer att investera i 20 automatiserade lager i Europa, Nordamerika och APAC. Dessa storskaliga lager gör det möjligt för DSV att erbjuda lagerautomation till företag i alla storlekar, på olika marknader och distributionskanaler - både B2C och B2B.

autostore
För många företag – särskilt små och medelstora – är det en utmaning att optimera lagerupplägget för att klara av ökningen av efterfrågan på e-handel. Företag behöver både effektiviteten hos automatiserade processer och flexibiliteten för att hantera fluktuationer i efterfrågan. Samtidigt måste lager vara strategiskt placerade nära slutanvändaren för att säkerställa snabb distribution till närområdena.

Med DSV Fulfilment Factory åtgärdas dessa utmaningar. Våra automatiserade lageranläggningar kan tillgodose de specifika behoven medan varorna lagras i regionala nav så nära slutanvändaren som möjligt. Företaget kommer att ha direkt tillgång till information när det passar dem och behöver bara fokusera på sin kärnverksamhet. DSV kommer att ta hand om orderutförandet och skala upp eller ner efter efterfrågan.

”Med DSV Fulfilment Factory behöver företag inte vara ett multinationellt företag för att få automatiserad, konkurrenskraftig och effektiv lagerhållning. Vi vet att det finns en betydande lucka på marknaden för automatiserade lagerlösningar för företag utan enorma volymer eftersom dessa lösningar, som AutoStore, vanligtvis bara är tillgängliga som en enanvändarlösning för företag med en viss skala”, förklarar Ronald Poort , vice vd, DSV, och fortsätter:

"Vi gör avsevärda investeringar i 20 sammankopplade automatiserade anläggningar på flera kontinenter, så att våra kunder kan få tillgång till den välbehövliga automatiserade kapaciteten. Genom att göra det ger vi företag av alla storlekar möjlighet att få tillgång till DSV:s automatiserade lösningar som matchar deras fluktuerande behov på en marknad eller på flera. Jag tror att en storskalig automatiserad anläggning för flera användare i kombination med logistikkapaciteten med 3PL är ett sällsynt – om inte ett unikt – erbjudande på marknaden.”

 

Ökad flexibilitet och lägre kostnader

DSV Fulfilment Factory-konceptet syftar till att vara relevant för såväl befintliga som nya DSV-kunder som kan dra nytta av mer flexibilitet och lägre lagerkostnader. De kommer att vara en integrerad del av DSVs större campus och skapa en effektiv, kostnadseffektiv och flexibel lösning för företaget.

Konceptet är baserat på AutoStore-teknik med "goods-to-person" automatiserade arbetsstationer i plug & play-format. Detta gör det möjligt för DSV att tillgodose den ökade efterfrågan på t.ex. e-handel genom att låta våra skickliga lagermedarbetare arbeta mer effektivt än tidigare.

De tjugo anläggningarna kommer att placeras nära regionala logistiknav på flera kontinenter. De är alla sammankopplade som en "sträng", vilket innebär att ett företag kan ha sina varor placerade på flera lager över regioner eller kontinenter samtidigt som de bara har en lageröversikt.

Sammankopplingen mellan anläggningar ger flexibilitet i plocknings-, paketerings- och leveransprocesserna, eftersom systemet automatiskt väljer produkten på lagret närmast leveransstället för snabb leverans. 

Tjugo DSV Fulfilment Factory på flera kontinenter

DSV Fulfilment Factory kommer att rullas ut i flera etapper. Redan nu är fyra av de tjugo automatiserade lagren i drift, medan ytterligare sex är på gång. Ambitionen är att alla tjugo DSV Fulfilment Factory byggs under de närmaste åren.

Lista över siter med DSV Fulfilment Factory

Verksamheter i drift:

 • Kolding, Danmark
 • Oslo, Norge
 • Helsingfors, Finland
 • Venlo, Nederländerna

Planerade och påbörjade logistikcenter:

 •  Northamptonshire, Storbritannien
 • Duisburg, Tyskland
 • Barcelona, Spanien
 • Toronto, Kanada
 • Köpenhamn, Danmark
 • Stockholm, Sverige


Logistikcenter som ska byggas under de närmaste åren (förväntade regioner):

 • Nordamerika
 • APAC

Läs mer om DSV Fulfilment Factory

Har du frågor?

Våra experter inom
3-pl och lager finns här för att hjälpa dig. Kontakta oss så hittar vi den lösning du behöver.

Kontakta oss Solutions