Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Tyskland inför obligatoriska Covid-tester

Kvinna i munskydd scannar varor
Myndigheterna i Tyskland meddelade i går att man ökar åtgärderna mot Covid-19. Dessa regler kommer implementeras idag, den 25/11 2021.

De regler som tagits fram är bland annat:

1. Hemarbete för alla. Endast personer där företaget har fastställt särskild tjänstgöring får vistas på kontoret
2. Arbetsgivaren ska registrera vem som är vaccinerad
3. Anställda som inte är vaccinerade ska testas varje dag

Ovanstående gäller även för externa besökare och oavsett vilken tjänst man har.

De tyska myndigheterna har även meddelat att man kommer att göra stickprov och kontroller enligt ovan restriktioner. Om en person påträffas utan giltigt test blir straffavgiften 250 Euro.

För DSVs del innebär de nya restriktionerna att det krävs ett Covid-test för ovaccinerade chaufförer i Tyskland. Om era mottagare/leverantörer inte kan bistå med Covid-test på plats kan det medföra längre ledtider och tilläggskostnader för Covid-test på frakten. 

Har du frågor med anledning av ovanstående information är du välkommen att kontakta din ordinarie kontaktperson på DSV.