Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Restriktioner i Lettland med anledning av COVID-19

Kvinna i munskydd scannar gods
Från och med den 15 december 2021 måste alla anställda inom den privata sektorn i Lettland, som arbetar på sin arbetsplats (eller utanför sin bostadsort) uppvisa ett Covid-19-vaccinations- eller tillfrisknandebevis. Kravet på att arbetstagare på arbetsplats ska kunna uppvisa dessa bevis, kommer att finnas kvar även efter det att den akuta nödsituationen upphört och fram tills pandemin är över. Fram tills intyg om vaccination eller tillfrisknande har erhållits, dock senast den 15 december, ska arbete på arbetsplats utföras med uppvisande av provtagningsintyg som är max 72 timmar gammalt. Restriktionerna riskerar att påverka tillgången på kapacitet, vilket kan komma att förlänga ledtiderna med 1-2 dagar.

Har du frågor med anledning av ovan ber vi dig kontakta din ordinarie kontaktperson på DSV.