Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

DSV lanserar Green Logistics för att påskynda branschens gröna omställning

Som ett av de största globala transport- och logistikföretagen vill DSV ta ledningen och vara en viktig drivkraft för den gröna omställningen i branschen. För att följa upp engagemanget för initiativet Science Based Targets och de mål som godkändes 2020, lanserar DSV nu Green Logistics – en mycket ambitiös uppsättning gröna erbjudanden inom branschen med fokus på att minska utsläppen för DSVs kunder. Green Logistics-lösningarna kommer att vara tillgängliga för företag av alla storlekar globalt och över alla större transportsätt.

DSV Green logistics

Behovet av konkreta klimatåtgärder har aldrig varit mer uppenbart och viktigare än idag. Med ökande global handel och godstransporter som utgör en viktig del av de globala CO2-utsläppen, måste transport- och logistikbranschen titta på hur dess transportverksamhet bedrivs, och genomföra konkreta initiativ för att göra dem mer hållbara.

Green Logistics är DSVs nya uppsättning kunderbjudanden som syftar till att påskynda den gröna omställningen i de globala försörjningskedjorna. Med fyra skräddarsydda lösningar som sträcker sig från CO2-rapportering och grön supply chain design & optimering till hållbara bränslealternativ för alla transportsätt samt koldioxidkompensation, vill DSV hjälpa kunder att minska sina CO2-utsläpp från transporter utan att begränsa sina verksamheter.

Fokus för Green Logistics ligger på att hantera våra kunders CO2-utsläpp och därmed även DSVs utsläpp från transporter utförda av våra underleverantörer. Parallellt med införandet av Green Logistics understryker DSV vårt engagemang att ta ansvar för att driva branschen mot en grönare framtid där världshandeln bedrivs med hänsyn till vår natur.

“DSV är fast beslutna att stödja den gröna omställningen i vår bransch. Som världens tredje största transport- och logistikföretag tar vi vårt ansvar på allvar. Vi är redo att agera tillsammans med alla våra partners och kunder så att vi kan minska CO2-utsläppen och mildra de negativa effekterna av klimatförändringarna. Genom att förse våra kunder med våra nya Green Logistics-erbjudanden kommer vi att analysera och råda våra kunder att ompröva sina supply chains och göra det möjligt för dem att bedriva sin verksamhet på ett mer hållbart sätt,”, säger Jens Bjørn Andersen, Group CEO, DSV.

Från hållbart engagemang till hållbart agerande

År 2020 satte DSV upp godkända Science Based Targets (SBT) med ambitiösa mål för minskningar av växthusgaser över scope 1, 2 och 3 till 2030 från en 2019 års baslinje. Mer än 98 procent av de CO2-utsläpp som registreras av DSV genereras som scope 3-utsläpp som sammanställs av alla typer av underleverantörstransporter.

Det är här de gröna logistiklösningarna kommer in i bilden:

”Med Green Logistics tar DSV ett betydande steg från engagemang till handling. Idag presenterar vi fyra lösningar som gör det möjligt för oss att hålla försörjningskedjorna flytande på ett mer hållbart sätt och med respekt för vår natur. Men vi kan bara förflytta branschen och minska CO2-utsläppen om vi har våra kunders engagemang och ett kollaborativt förhållningssätt. Vi måste agera tillsammans”, säger Jens Bjørn Andersen.

Fyra gröna logistiklösningar för alla typer av transporter

Green Logistics-lösningarna kommer att vara tillämpliga för alla större transportsätt på alla marknader. Med Green Logistics tillhandahåller DSV en one-stop-shop för gröna transport- och logistiklösningar.

De fyra lösningarna är:

  • CO2-rapportering – Spåra din påverkan: Ger kunden insikt och full överblick över CO2-utsläppen för att hjälpa till att minska utsläppen från transporter.
  • Green Supply Chain design & Optimering – Tänk över din logistik: Konkreta och individuella analyser som effektiviserar kundens försörjningskedja och identifierar de största minskningarna i CO2-utsläpp genom hela försörjningskedjan.
  • Hållbara bränslealternativ – Ge bränsle till din gröna omställning: Gör det möjligt för kunden att välja hållbara alternativa bränslen vid väg-, sjö- och flygfrakt för att minska CO2-utsläppen utan att ändra verksamheten.
  • Koldioxidkompensation – Kompensera ditt koldioxidavtryck: Innebär att kunden kan finansiera hållbara projekt som kompensation för sitt koldioxidavtryck.

Läs mer om Green Logistics och våra fyra lösningar

Frågor?

Kontakta Erling Johns Nielsen, Vice President, Global Commercial Organization

Erling Johns Nielsen, Vice President, Global Commercial Organization