Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Ukraina: Verksamhetsuppdatering från DSV

DSV följer noga konsekvenserna för vår verksamhet och informerar löpande efterhand som situationen utvecklas. Vänligen se vår senaste uppdatering, från den 25 februari, gällande våra olika transportsätt

Lastbil i gryningen

DSV har stoppat all aktivitet i Ukraina efter den ryska invasionen av landet, torsdagen den 24 februari.

DSV följer noga konsekvenserna för vår verksamhet och informerar löpande efterhand som situationen utvecklas. Vänligen se vår senaste uppdatering, från den 25 februari, gällande våra olika transportsätt:

Flyg

All flygtrafik till och från Ukraina har stoppats.

Ukraina är en viktig korridor för flygtrafiken och omdirigeringar pågår för närvarande, eftersom det ukrainska luftrummet är stängt. Det ryska luftrummet är fortfarande öppet. Kommersiella flygbolag gör dock sina egna riskbedömningar och DSV räknar med att en del av dem kommer att ställa in flygen tills de kan dirigera om piloterna till en ny mellanlandningsplats. Vi omdirigerar en del av vårt charternätverk från Asien till USA och Europa.

För totalmarknaden räknar DSV med att ovan situation kommer att leda till ett kortsiktigt kapacitetsbortfall, men i nuläget väntas ingen större påverkan.

Sjö

Flera transportörer har beslutat sig för att inte anlöpa några hamnar i Ukraina och man kommer att stoppa acceptansen av beställningar till och från Ukraina tills vidare. Samtidigt är tjänsterna i Ryssland fortfarande tillgängliga men det kan komma att förändras allteftersom situationen utvecklas.
DSV följer situationen noga.

Väg

All vägtrafik till, från och inom Ukraina har stoppats.
Transporter på väg till Ukraina har stoppats och dessa kommer att återvända till ursprungslandet. Situationen förväntas påverka vägverksamheten i andra länder i regionen. Förarbristen kan intensifieras när ukrainska lastbilschaufförer återvänder hem.

Järnväg - Asien till Europa

Majoriteten (95 %) av godstågen från Asien till Europa passerar inte genom Ukraina, och tågen dirigeras om i de fall det är relevant. För närvarande förväntar vi oss inte en betydande påverkan på vår järnvägsverksamhet.

Vänligen kontakta din ordinarie kontaktperson på DSV vid frågor gällande rådande situation.