Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Ukraina: Verksamhetsuppdatering från DSV, 2 mars

Utöver vår tidigare information hittar du nedan en verksamhetsuppdatering för alla transportsätt gällande från och med den 2 mars.

Ukraina

På DSV följer vi den ryska invasionen av Ukraina med stor oro, samtidigt som våra medarbetares säkerhet och välbefinnande är fortsatt högsta prioritet inom hela organisationen.

Det tillfälliga stoppet för vår verksamhet i Ukraina gäller fortfarande, men DSV är involverat i flera hjälpprojekt i grannländerna, och i övriga Europa, för att stödja folket i Ukraina.

När situationen fortsätter att utvecklas följer vi noga konsekvenserna för vår verksamhet. Vi för även en kontinuerlig dialog med våra transportörspartners för att kunna serva våra kunder på bästa sätt och för att mildra effekterna av kriget så mycket som möjligt samtidigt som vi följer de ständigt föränderliga sanktionerna och restriktionerna mot Ryssland. För närvarande är DSV fortfarande verksamt i Ryssland.

Den 2 mars tillkännagav EU nya sanktioner mot Belarus, riktade mot individer och vissa ekonomiska sektorer. Mer information om dessa påföljder och deras konsekvenser kommer att publiceras när de är officiella.

Utöver vår tidigare information hittar du nedan en verksamhetsuppdatering för alla transportsätt gällande från och med den 2 mars:

Flyg
På grund av stängningen av det ryska luftrummet går priserna upp, men än så länge bara i vissa korridorer. Ledig kapacitet har omedelbart fått expresspriser av flera operatörer med destinationer i Asien. Främst till Kina, Japan och Korea.

Vi har fått besked från några transportörer att ett krigstillägg kommer att införas över hela linjen på alla rutter. Tilläggsavgiften är ett genomsnitt för att kompensera sig för den extra flygtid som krävs för att undvika ryskt luftrum på specifika rutter. Vi förväntar oss att alla flygbolag kommer att följa detta exempel.

Sjö
Flera transportörer har beslutat att inte anlöpa några hamnar i Ryssland och har tills vidare stoppat mottagande av bokningar till och från Ryssland. Detta bokningsstopp påverkar dock inte ett fåtal utvalda grupper av medicin och nödhjälp.

Genom att utelämna ryska och ukrainska hamnar är många tidtabeller föremål för förändringar eller störningar, men utanför Ukraina och Ryssland ser vi i nuläget inga operativa utmaningar.

Väg
Alla vägtransporter till, från och inom Ukraina har stoppats, men det finns för närvarande inga sanktioner mot Ukraina, förutom mot de Rysslandskontrollerade regionerna; Donbas och Lugansk.

Järnväg
På grund av osäkerheten kring situationen i Ryssland har vi beslutat att stoppa vår tågtrafik mellan Asien och Europa. Gods som är i pågående transit kommer fortfarande att transporteras i enlighet med bokning, men det kommer inte att vara möjligt att göra nya bokningar. Våra lokala team arbetar för att hitta alternativa lösningar för kunder som kommer att påverkas av stoppet av vår järnvägstrafik

Tredjepartslogistik
All DSVs lagerverksamhet i Ukraina har stoppats tills vidare. I Ryssland fortsätter vi att driva våra lager så normalt som möjligt under rådande situation.

Håll dig informerad om aktuella sanktioner
Eftersom de nuvarande sanktionerna mot Ryssland gäller ett brett spektrum av varor, är det inte möjligt att göra en komplett lista över de produkter som omfattas av de nuvarande sanktionerna. Du som kund, med gods på väg till eller från de ockuperade områdena eller Ryssland, har ett eget ansvar att hålla dig informerad om tillämpliga sanktioner eller restriktioner som kan påverka dina produkter.

För att hålla dig uppdaterad kring vad som händer globalt inom DSV med anledning av kriget i Ukraina, samt ta del av våra senaste råd, ber vid dig gå in på https://www.dsv.com/en/insights/advisories.