Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Omfattande renovering av Tingstadstunneln påverkar trafiken i och genom Göteborg

Trafikstörningar med köbildning

Den 22 april 2022 inleds arbetet med att renovera Tingstadstunneln i Göteborg. Renoveringen planeras pågå till oktober 2023 och beräknas få stor trafikpåverkan i området. Under perioden kommer man att stänga av ett tunnelrör och göra trafiken dubbelriktad i det rör som hålls öppet. Arbetet kommer att medföra längre ledtider i området då våra chaufförer antingen får finna alternativa vägar eller trafikera tunneln som enbart har halv kapacitet under tiden arbetet pågår.
 
Har du frågor med anledning av ovan är du välkommen att kontakta din ordinarie kontaktperson på DSV.