Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Verksamhetsuppdatering 10 mars 2022 med anledning av kriget mellan Ryssland och Ukraina

IT kablar

På grund av det pågående kriget i Ukraina, och de efterföljande rättsliga sanktionerna mot Ryssland och Belarus, anpassar sig den globala transport- och logistiksektorn till förändrade marknadsförhållanden och fortsatt osäkerhet.

Vi följer fortfarande situationen noga och erbjuder lösningar, där det är möjligt, för att minimera påverkan på kundernas Supply Chains. All DSV-verksamhet i Ukraina är fortfarande stängd. Dessutom fortsätter DSV sin tillfälliga avstängning av alla flyg-, sjö-, väg- och järnvägstransporter till och från Ryssland och Belarus, både direkt och indirekt gällande dessa destinationer. Det enda undantaget är transporter av medicinska och humanitära förnödenheter.

Det globala hotet om potentiella cyberattacker har ökat och DSV har vidtagit en lämplig uppsättning cybersäkerhetsåtgärder för att minska risken för exponering av våra system och våra kunder. Dessutom har DSV informerat våra anställda om potentiella cyberhot och gett rekommendationer för att ytterligare minska riskerna.

Vi hanterar säkerhetsfrågor med högsta prioritet och fortsätter att göra betydande insatser för att skydda våra kunder och leverantörer.

För allmänna uppdateringar om situationen och våra senaste råd, besök https://www.dsv.com/en/insights/advisories.