Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Ryssland/Ukraina-kriget: Verksamhetsuppdatering från DSV 3 mars

DSV har beslutat att tillfälligt ställa in leveranser till och från Ryssland och Belarus.

DSV Lastbilar på motorväg

Inom hela DSV bevakar vi fortfarande kriget i Ukraina noga. Vi är både djupt oroade och ledsna över den kontinuerliga eskaleringen av utvecklingen i hela landet.

DSV har beslutat att tillfälligt ställa in leveranser till och från Ryssland och Belarus. Beslutet gäller land-, luft- och sjötransporter och innebär att DSV inte tar emot nya bokningar till dessa länder med undantag för medicinska och humanitära förnödenheter.

Allt gods som för närvarande transporteras kommer i möjligaste mån att hanteras via tillgängliga handelsvägar.

Avstängningen av de två länderna följer den rad initiativ som DSV har infört och kommunicerat sedan morgonen, torsdagen den 24 februari, då all DSV-verksamhet stoppades i Ukraina på grund av invasionen.

Med vetskapen om att dagens beslut, att avbryta transporter till och från Ryssland och Belarus, ytterligare kommer att öka störningar och komplexiteten i supply chains för våra kunder, vill vi understryka att DSV är fullt medvetna om konsekvenserna och att vi gör vårt yttersta för att lindra negativa effekter på supply chains från dessa åtgärder.

Våra team fortsätter att ha en nära dialog med våra transportörer och vi kommer att fortsätta att övervaka alla nya sanktioner som införs. Detta för att säkerställa att vi kan ge råd till kunder om relevanta sanktioner samt säkerställa att DSV agerar i enlighet med alla internationella sanktioner.

För att hjälpa våra kunder som drabbats av kriget i Ukraina, uppmuntrar vi dig att kontakta din DSV-kontakt så att vi kan vägleda och stödja dig som kund under dessa extraordinära omständigheter.

För allmänna uppdateringar kring situationen, och våra senaste råd, ombeds du besöka: https://www.dsv.com/en/insights/advisories