Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Verksamhetsuppdatering med anledning av kriget i Ukraina

Ukraina

Inom DSV fortsätter vi att noga följa kriget i Ukraina. Den pågående utvecklingen i landet gör oss djupt oroade och våra tankar går till alla som drabbats av kriget. Vår verksamhet i Ukraina är fortfarande stängd.

DSVs tillfälliga stop av flyg-, sjö-, väg- och järnvägstransporter, till och från Ryssland samt Belarus, gäller fortfarande. DSV tar därmed inte emot nya bokningar av transporter till och från dessa destinationer, varken direkta eller indirekta bokningar som inkluderar dessa länder, med undantag för medicinska och humanitära förnödenheter.

De transporter som redan gått iväg för transport till/från Ryssland och Belarus, fram till den 3 mars, hanteras för närvarande.

På DSV är vi medvetna om vilka konsekvenser dessa åtgärder har för våra kunder och vi gör vårt yttersta för att mildra ytterligare utmaningar i supply chains. Vi övervakar noga alla nya sanktioner som införs, för att kunna ge våra kunder relevanta råd kring konsekvenser samt säkerställa att DSV agerar i enlighet med alla internationella sanktioner.

För att hjälpa våra kunder i största möjliga utsträckning uppmuntrar DSV alla kunder som drabbats av kriget i Ukraina att, vid behov, kontakta sin lokala DSV-kontakt så att vi kan diskutera olika alternativ under dessa extraordinära omständigheter.