Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Körförbud i Europa under sommaren

Flera europeiska länder har körförbud i juni, juli och augusti, vilket kan förlänga transittiden på vägtransporter.

körförbud i Europa sommaren 2022

Om du har internationella försändelser, och räknar transitdagarna till och från länder i Europa, måste du vara medveten om eventuella körförbud i nedan transitländer.

Är du kund hos DSV och har frågor om körförbudet nedan finns din vanliga kontaktperson tillgänglig med ytterligare information och råd.

Körförbud sommaren 2022


Frankrike
Veckodag

Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag

Onsdag
Torsdag
Fredag
Fredag
Lördag
Lördag
Lördag

Lördag
Lördag
Måndag
Tisdag
Lördag
Datum

04.06
05.06
06.06
07.06

13.07
14.07
15.07
15.07
16.07
23.07
30.07

06.08
13.08
15.08
16.08
20.08


Dag/tidsrum

22:00-00:00
00:00-22:00
00:00-22:00
06:00-10:00*

22:00-00:00
00:00-22:00
06:00-10:00*
16:00-21:00*
07:00-19:00
07:00-19:00
07:00-19:00

07:00-19:00
07:00-19:00
00:00-22:00
06:00-10:00*
07:00-19:00

*Enbart i Paris

Frankrike har körförbud varje söndag året runt.

 


 
Italien
Veckodag
Lördag
Söndag
Lördag
Söndag
Lördag
Söndag
Fredag
Lördag
Söndag
Fredag
Lördag
Söndag

Fredag
Lördag
Söndag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Lördag
Söndag
Lördag
Söndag


Datum

02.07
03.07
09.07
10.07
16.07
17.07
22.07
23.07
24.07
29.07
30.07
31.07
05.08
06.08
07.08
12.08
13.08
14.08
15.08
20.08
21.08
27.08
28.08

 

Dag/tidsrum
08.00 - 16.00
07.00 - 22.00
08.00 - 16.00
07.00 - 22.00
08.00 - 16.00
07.00 - 22.00
16:00 – 22:00
08.00 - 16.00
07.00 - 22.00
16:00 – 22:00
08.00 - 16.00
07.00 - 22.00
16:00 – 22:00
08.00 - 22.00
07.00 - 22.00
16:00 – 22:00
08.00 - 22.00
07.00 - 22.00
07.00 – 22.00
08.00 - 16.00
07.00 - 22.00
08.00 - 16.00
07.00 - 22.00

Italien har körförbud varje söndag året runt.

 


 
Kroatien
Veckodag
Onsdag
Torsdag
Lördag
Söndag
Tisdag
Onsdag
Lördag
Söndag

Lördag
Söndag
Lördag
Söndag
Lördag
Söndag
Lördag
Söndag
Lördag
Söndag

Fredag
Lördag
Söndag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Lördag
Söndag
Lördag
Söndag

Lördag
Söndag
Lördag
Söndag

Datum
15.06
16.06
18.06
19.06
21.06
22.06
25.06
26.06

02.07
03.07
09.07
10.07
16.07
17.07
23.07
24.07
30.07
31.07

05.08
06.08
07.08
12.08
13.08
14.08
15.08
20.08
21.08
27.08
28.08

03.09
04.09
10.09
11.09

Dag/tidsrum
15.00 - 23.00
14.00 - 23.00
04.00 - 14.00
12.00 - 23.00
15.00 - 23.00
14.00 – 23.00
04.00 - 14.00
12.00 - 23.00

04.00 - 14.00
12.00 - 23.00
04.00 - 14.00
12.00 - 23.00
04.00 - 14.00
12.00 - 23.00
04.00 - 14.00
12.00 - 23.00
04.00 - 14.00
12.00 - 23.00

14:00 – 23:00
04.00 - 14.00
12.00 - 23.00
15:00 – 23:00
04.00 - 14.00
12.00 - 23.00
14:00 – 23:00
04.00 - 14.00
12.00 - 23.00
04.00 - 14.00
12.00 - 23.00

04.00 - 14.00
12.00 - 23.00
04.00 - 14.00
12.00 - 23.00

 

 

 

Lichtenstein
Veckodag
Söndag
Söndag
Söndag
Söndag

Söndag
Söndag
Söndag
Söndag
Söndag


Söndag
Söndag
Söndag
Söndag

Datum
05.06
12.06
19.06
26.06
 

03.07
10.07
17.07
24.07
31.07

07.08
14.08
21.08
28.08

Dag/tidsrum
Hela dagen
Hela dagen
Hela dagen
Hela dagen

Hela dagen
Hela dagen
Hela dagen
Hela dagen
Hela dagen

Hela dagen
Hela dagen
Hela dagen
Hela dagen

 


Polen

Veckodag
Fredag
Lördag
Söndag
Fredag
Lördag
Söndag
Fredag
Lördag
Söndag
Fredag
Lördag
Söndag
Fredag
Lördag
Söndag

Fredag
Lördag
Söndag
Fredag
Lördag
Söndag
Fredag
Lördag
Söndag
Fredag
Lördag
Söndag

Datum
01.07
02.07
03.07
08.07
09.07
10.07
15.07
16.07
17.07
22.07
23.07
24.07
29.07
30.07
31.07

05.08
06.08
07.08
12.08
13.08
14.08
19.08
20.08
21.08
26.08
27.08
28.08

Dag/tidsrum
18:00-22:00
08:00-14:00
08:00-22:00
18:00-22:00
08:00-14:00
08:00-22:00
18:00-22:00
08:00-14:00
08:00-22:00
18:00-22:00
08:00-14:00
08:00-22:00
18:00-22:00
08:00-14:00
08:00-22:00

18:00-22:00
08:00-14:00
08:00-22:00
18:00-22:00
08:00-14:00
08:00-22:00
18:00-22:00
08:00-14:00
08:00-22:00
18:00-22:00
08:00-14:00
08:00-22:00

 


 
Portugal

Portugal har inga körförbud, men transporter till och från Portugal kan påverkas av körförbuden i de andra länderna.

 


 
Schweiz

Veckodag

Söndag
Söndag
Söndag
Söndag

Söndag
Söndag
Söndag
Söndag
Söndag


Söndag
Söndag
Söndag
Söndag


Datum

05.06
12.06
19.06
26.06
 

03.07
10.07
17.07
24.07
31.07

07.08
14.08
21.08
28.08


Dag/tidsrum

Hela dagen
Hela dagen
Hela dagen
Hela dagen

Hela dagen
Hela dagen
Hela dagen
Hela dagen
Hela dagen

Hela dagen
Hela dagen
Hela dagen
Hela dagen

 


 
Slovakien
Veckodag
Söndag
Söndag
Söndag
Söndag

Lördag
Söndag
Tisdag
Lördag
Söndag
Lördag
Söndag
Lördag
Söndag
Lördag
Söndag

Lördag
Söndag
Lördag
Söndag
Lördag
Söndag
Lördag
Söndag

Datum
05.06
12.06
19.06
26.06

02.07
03.07
05.07
09.07
10.07
16.07
17.07
23.07
24.07
30.07
31.07

06.08
07.08
13.08
14.08
20.08
21.08
27.08
28.08

Dag/tidsrum
00:00-22:00
00:00-22:00
00:00-22:00
00:00-22:00

07:00 – 19:00
00:00 – 22:00
00:00 – 22:00
07:00 – 19:00
00:00 – 22:00
07:00 – 19:00
00:00 – 22:00
07:00 – 19:00
00:00 – 22:00
07:00 – 19:00
00:00 – 22:00

07:00 – 19:00
00:00 – 22:00
07:00 – 19:00
00:00 – 22:00
07:00 – 19:00
00:00 – 22:00
07:00 – 19:00
00:00 – 22:00

 


 
Slovenien

Veckodag
Söndag
Lördag
Söndag

Lördag
Söndag
Lördag
Söndag
Lördag
Söndag
Lördag
Söndag
Lördag
Söndag

Lördag
Söndag
Lördag
Söndag
Måndag
Lördag
Söndag
Lördag
Söndag

Datum
05.06
25.06
26.06

02.07
03.07
09.07
10.07
16.07
17.07
23.07
24.07
30.07
31.07

06.08
07.08
13.08
14.08
15.08
20.08
21.08
27.08
28.08

Dag/tidsrum
08:00 – 22:00
06:00 – 16:00
08:00 – 22:00

06:00 – 16:00
08:00 – 22:00
06:00 – 16:00
08:00 – 22:00
06:00 – 16:00
08:00 – 22:00
06:00 – 16:00
08:00 – 22:00
06:00 – 16:00
08:00 – 22:00

06:00 – 16:00
08:00 – 22:00
06:00 – 16:00
08:00 – 22:00
08:00 – 22:00
06:00 – 16:00
08:00 – 22:00
06:00 – 16:00
08:00 – 22:00

 


 
Spanien

Spanien har inga körförbud, men transporter till och från Spanien kan påverkas av körförbuden i de andra länderna.

 


 
Tjeckien

Veckodag
Söndag
Söndag
Söndag
Söndag

Fredag
Lördag
Söndag
Tisdag
Onsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Fredag
Lördag
Söndag
Fredag
Lördag
Söndag
Fredag
Lördag
Söndag

Fredag
Lördag
Söndag
Fredag
Lördag
Söndag
Fredag
Lördag
Söndag
Fredag
Lördag
Söndag

Datum
05.06
12.06
19.06
26.06

01.07
02.07
03.07
05.07
06.07
08.07
09.07
10.07
15.07
16.07
17.07
22.07
23.07
24.07
29.07
30.07
31.07

05.08
06.08
07.08
12.08
13.08
14.08
19.08
20.08
21.08
26.08
27.08
28.08

Dag/tidsrum
13:00 – 22:00
13:00 – 22:00
13:00 – 22:00
13:00 – 22:00

17:00 – 21:00
07:00 – 13:00
13:00 – 22:00
13:00 – 22:00
13:00 – 22:00
17:00 – 21:00
07:00 – 13:00
13:00 – 22:00
17:00 – 21:00
07:00 – 13:00
13:00 – 22:00
17:00 – 21:00
07:00 – 13:00
13:00 – 22:00
17:00 – 21:00
07:00 – 13:00
13:00 – 22:00

17:00 – 21:00
07:00 – 13:00
13:00 – 22:00
17:00 – 21:00
07:00 – 13:00
13:00 – 22:00
17:00 – 21:00
07:00 – 13:00
13:00 – 22:00
17:00 – 21:00
07:00 – 13:00
13:00 – 22:00


 

Tyskland
Veckodag
Lördag
Söndag
Lördag
Söndag
Lördag
Söndag
Lördag
Söndag
Lördag
Söndag

Lördag
Söndag
Lördag
Söndag
Lördag
Söndag
Lördag
Söndag

Datum
02.07
03.07
09.07
10.07
16.07
17.07
23.07
24.07
30.07
31.07

06.08
07.08
13.08
14.08
20.08
21.08
27.08
28.08

Dag/tidsrum
07:00-20:00
00:00-22:00
07:00-20:00
00:00-22:00
07:00-20:00
00:00-22:00
07:00-20:00
00:00-22:00
07:00-20:00
00:00-22:00

07:00-20:00
00:00-22:00
07:00-20:00
00:00-22:00
07:00-20:00
00:00-22:00
07:00-20:00
00:00-22:00

 


 
Ungern

Veckodag
Lördag
Söndag
Lördag
Söndag
Lördag
Söndag
Lördag
Söndag

Lördag
Söndag
Lördag
Söndag
Lördag
Söndag
Lördag
Söndag
Lördag
Söndag

Lördag
Söndag
Lördag
Söndag
Lördag
Söndag
Lördag
Söndag

Datum
04.06
05.06
11.06
12.06
18.06
19.06
25.06
26.06

02.07
03.07
09.07
10.07
16.07
17.07
23.07
24.07
30.07
31.07

06.08
07.08
13.08
14.08
20.08
21.08
27.08
28.08

Dag/tidsrum
22:00 – 00:00
00:00 – 22:00
22:00 – 00:00
00:00 – 22:00
22:00 – 00:00
00:00 – 22:00
22:00 – 00:00
00:00 – 22:00

15:00-00:00
00:00-22:00
15:00-00:00
00:00-22:00
15:00-00:00
00:00-22:00
15:00-00:00
00:00-22:00
15:00-00:00
00:00-22:00

15:00-00:00
00:00-22:00
15:00-00:00
00:00-22:00
08:00-00:00
00:00-22:00
15:00-00:00
00:00-22:00

 


 
Österrike
Veckodag
Lördag
Söndag
Lördag
Söndag
Lördag
Söndag
Lördag
Söndag
 

Lördag
Söndag
Lördag
Söndag
Lördag
Söndag
Lördag
Söndag
Lördag
Söndag

Lördag
Söndag
Lördag
Söndag
Lördag
Söndag
Lördag
Söndag

Datum
04.06
05.06
11.06
12.06
18.06
19.06
25.06
26.06

02.07
03.07
09.07
10.07
16.07
17.07
23.07
24.07
30.07
31.07

06.08
07.08
13.08
14.08
20.08
21.08
27.08
28.08

Dag/tidsrum
15:00 – 00:00
00:00 – 22:00
15:00 – 00:00
00:00 – 22:00
15:00 – 00:00
00:00 – 22:00
15:00 – 00:00
00:00 – 22:00

07:00 – 00:00
00:00 – 22:00
07:00 – 00:00
00:00 – 22:00
07:00 – 00:00
00:00 – 22:00
07:00 – 00:00
00:00 – 22:00
07:00 – 00:00
00:00 – 22:00

07:00 – 00:00
00:00 – 22:00
07:00 – 00:00
00:00 – 22:00
07:00 – 00:00
00:00 – 22:00
07:00 – 00:00
00:00 – 22:00

Frågor?

Våra experter finns på plats för att besvara dina frågor

Kontakt kundtjänst