Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

DSV bygger ytterligare 175 000 m2 logistiklager i Landskrona – med temperaturkontroll

Under hösten 2022 tar DSV det första spadtaget till ett gigantiskt byggprojekt på 175 000 m2 i anslutning till befintlig logistikanläggning i Landskrona som därmed kommer bli ett av Nordens största logistikcenter. Den nya anläggningen kommer även omfatta temperaturkontrollerade lagerzoner på 70 000 m2. Hållbarhet kommer att vara ett viktigt fokusområde i byggnadsdesignen och under hela byggprocessen.

Ritning över nya planerade lagerbyggnader på DSVs logistikcenter i Landskrona

Centralt belägen mellan Göteborg i norr och Lund/Malmö i söder samt alldeles intill motorvägen E6/E20, kommer den nya etableringen, tillsammans med befintlig anläggning, bilda ett logistikcentrum som servar både den danska, finska, norska och svenska marknaden. 

Med de nya byggnaderna kommer DSV i Landskrona erbjuda en total lageryta på över 225 000 m2. Tillsammans med befintligt kontor på nästan 11 000 m2 och terminal på 35 000 m2 kommer DSVs logistikcenter i Landskrona att omfatta mer än 270 000 m2 när de nya lokalerna står klara.

Det nya byggnadsprojektet på 175 000 m2 omfattar två nya lager. Byggnaden på 70 000 m2 kommer att innehålla två temperaturkontrollerade lagringszoner med tillräckligt utrymme för lagring av snabbrörliga konsumtionsvaror, vilket är extra relevant för stormarknadskedjor och konsumentvarumärken. Lagret erbjuder även fullt licensierad lagring åt hälso-, sjukvårds- och läkemedelsindustrin - helt enligt logistikstandarderna GDP (Good Distribution Practice) och GMP (Good Manufacturing Practice). Den andra byggnaden på 105 000 m2 kommer att brukas till traditionell lagring och inkluderar en rad automatiserade lösningar.

"Vi kommer kunna erbjuda en omfattande temperaturkontrollerad lösning med olika temperaturzoner samt ytterligare kapacitet för traditionell lagerhållning på de nya DSV-lagren. Dessa anläggningar kommer utrustas med teknik som AGV (Automated Guided Vehicle) och kranar, vilket ger oss möjlighet att tillhandahålla bästa möjliga effektivitet och servicenivåer till våra nordiska kunder,” säger Ian Swinhoe, VD för DSV Solutions AB.

Hållbar lagerhållning

DSVs nya lagerytor i Landskrona kommer att certifieras enligt BREEAM Excellent, som är världens ledande vetenskapligt baserade certifieringssystem för hållbarhet inom byggprojekt. Inte bara byggnaderna, utan även byggarbetet måste vara extremt balanserat och skydda miljön för att man ska kunna uppnå den ovanliga och mycket höga certifieringsnivån för den här typen av logistikbyggen. Överblivna jordmassor från byggarbetsplatsen måste deponeras i ett närliggande område för att minska det totala koldioxidavtrycket från processen. Framtida energiförsörjningssystem har beaktats för att förbereda Power-to-X, lagring av ström i batterier och för laddning av eldrivna lastbilar samt för att kunna överföra eventuell överkapacitet av energi till exempelvis Landskrona stad. Logistikområdet kommer även att samla upp spillvatten.

”Vi är stolta över den ambition och noggrannhet som lagts ner i utformningen av detta projekt för att värna om och vårda miljön kring tomten vi ska bygga på i Landskrona. Det ska bli spännande att inleda bygget av den nya anläggningen, och inte minst att samarbeta med Landskrona kommun kring vår gemensamma hållbarhetsagenda”, säger Ian Swinhoe, VD för DSV Solutions AB.

Fakta

DSVs nya lagerlokaler i Landskrona:
Totalt ca. 175 000 m2 fördelat på två nya lagerbyggnader bestående av 70 000 m2 temperaturkontrollerat lager och 105 000 m2 traditionellt lager.

Total storlek på DSVs logistikcenter i Landskrona efter att byggprojektet står klart:
Ca. 270 000 m2 bestående av nya anläggningar på 175 000 m2, befintlig kontorsyta på 11 000 m2, befintlig omlastningsterminal på 35 000 m2 och befintlig lageranläggning på 50 000 m2.

Tidslinje

Vi planerar att kunna ta det första spadtaget under hösten 2022.
Inflyttning i nya anläggningar beräknas ske under 2024, när de temperaturkontrollerade lagerzonerna är färdigställda och automationstekniken installerad.

Pressmeddelandet kan även läsas via mynewsdesk.


Frågor?

Våra experter finns på plats för att besvara dina frågor

Kontakt kundtjänst