Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

DSV renoverar 1 100 trailers och lanserar ett nytt utrustningsprogram

DSV introducerar ett initiativ för minska sitt miljöavtryck genom att renovera trailers i stället för att byta ut dem. År 2023 kommer DSV fördubbla livslängden för 1 100 trailers, vilket är starten på ett nytt renoveringsprogram.

Renovering av DSV trailer

Varje år transporterar DSV miljontals ton gods i tusentals trailers på Europas vägar. Under 2023 kommer DSV, i egna verkstäder och i samarbete med leverantören TIP Group, att renovera 1 100 trailers så att de kan fortsätta transportera gods runtom i Europa.

Fördubbling av trailerns livslängd
Att renovera trailers i stället för att byta ut dem är ett exempel på ett mer pragmatiskt förhållningssätt inom DSVs satsning för att minska sitt miljöavtryck:

"DSV har höga ambitioner att arbeta mer hållbart. Att förverkliga dessa ambitioner innebär ofta ny teknik och innovation på hög nivå. Men ibland kan vi uppnå ett stort värde med enkla lösningar. Renovering snarare än utbyte av våra trailers kommer att göra det möjligt för oss att spara koldioxid, samtidigt som vi levererar transporttjänster av fortsatt hög kvalitet till våra kunder", säger Søren Schmidt, CEO, DSV Road.

Vanligtvis använder sig DSV av en trailer under cirka fem år innan den lämnas tillbaka till leasingbolaget eller tillverkaren i utbyte mot en ny. Genom att i stället renovera trailern efter fem år räknar DSV med den håller för ytterligare fem års användning – det vill säga en hel livscykel till.

Betydande utsläppsminskningar
Baserat på erforderliga insatsresurser och med erkända emissionsomvandlingsfaktorer, har TIP Group beräknat ett koldioxidavtryck på 18,6 ton för en nyproducerad gardin. Att rusta upp en trailer medför betydligt lägre utsläpp. Renoveringen av DSVs 1 100 släp omfattar byte av de trailerdelar som är mest utsatta för slitage, såsom bromsskivor, bromsbelägg, krockkuddar samt sido- och takgardiner. Baserat på TIP Groups beräkningar släpper renoveringen av en begagnad gardinsida ut uppskattningsvis 2,7 ton CO2. Detta inkluderar det material, energi och värme som används vid renoveringen. Skillnaden i utsläpp mellan en ny och en renoverad trailer visar på utsläppsbesparingar på uppskattningsvis 16 ton per släp och cirka 18 000 ton totalt för de 1 100 trailersläpen som kommer att renoveras under 2023.

Initiativ som att till exempel renovera snarare än att byta ut, kan vara effektiva verktyg för att minska utsläppen av CO2.

"Att renovera våra trailers är ett bra exempel på hur initiativ inom cirkulär ekonomi kan föra oss närmare ett förverkligande av våra hållbarhetsambitioner. Med begränsade tillgängliga globala resurser måste vi tänka smartare och mer ansvarsfullt när det kommer till förbrukning av dessa ", säger Søren Schmidt.

Introducerar ett nytt renoveringsprogram
Renoveringen av de första 1 100 trailersläpen under 2023 är starten på DSVs nya trailerupprustningsprogram, vilket alla DSV-ägda trailers i Europa kommer genomgå minst en gång innan de lämnas tillbaka till tillverkaren.

Søren Schmidt ser fram emot att utöka initiativet:

"Med upptäckten av de utsläppsminskningar vi kan uppnå genom renovering av trailers har ett upprustningsprogram etablerats. Praktiska initiativ inom cirkulär ekonomi, som detta program, kommer att vara avgörande för att minska DSVs totala koldioxidavtryck", säger han.

DSV kommer att sätta de första renoverade trailersläpen i rullning i slutet på januari 2023 och slutföra renoveringen av de 1 100 släpen under december 2023.

Frågor?

Våra experter finns på plats för att besvara dina frågor

Kontakt kundtjänst