Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

DSV deltar i forskningsprojekt för elektrifiering av vägtransporter

En dag kan det vara möjligt för lastbilar att ladda under körning med en kontaktledning. I Frankfurt, Tyskland, deltar DSV i ett forskningsprojekt som arbetar med att testa och etablera en eHighway som skulle kunna möjliggöra helelektriska fjärrtransporter.

Elektrifierad motorväg

Tänk dig  en elektrifierad motorväg som sträcker sig genom hela Europa, som tillåter laddning under färden och möjliggör lastbilar som drivs på el för långväga transporter som ett genomförbart transportalternativ. För att stödja företagets långsiktiga mål med att reducera koldioxidutsläppen, deltar DSV i, och tillhandahåller data till, ELISA eHighway-projektet som en dag kan bli verklighet.

DSVs deltagande i projektet är ett av många initiativ där bolaget spelar en aktiv roll för att stödja innovationsprojekt som kommer att vara avgörande i den gröna omställningen. Ny teknik, som möjliggör långväga elektriska vägtransporter, kommer att vara central för att DSV ska nå sin ambition att minska sina indirekta utsläpp med 30 % till 2030 och att uppnå nettonollutsläpp till 2050.

Undviker vägtransporternas Suezkanal

Elfordon kommer att vara centrala för branschens gröna omställning. Men idag finns det avsevärda begränsningar som hindrar ett smidigt och framgångsrikt byte till, framförallt, elektriska lastbilar för långväga transporter:

"Utan rätt infrastruktur finns det en fara i att bristen på laddstationer leder till vägtransporternas Suezkanal och blir orsaken till betydande förseningar och trängsel för elfordon. Om eHighway etableras och utökas över hela Europa skulle det skapa nya möjligheter när det gäller introducering av elfordon för långväga transporter och erbjuda tjänster med lägre utsläpp och utan förseningar för våra kunder. Som ett ledande företag i branschen ser vi det som vårt ansvar att bidra i tidiga stadier i utvecklingen av ny teknik som t.ex. som eHighway", säger Søren Schmidt, CEO, DSV Road.

Genom ELISA eHighway-projektet arbetar en rad projektpartners för att etablera en elektrisk motorväg som möjliggör enkel laddning av elfordon under färd, vilket eliminerar stilleståndstid för laddning och möjliggör därmed så småningom en övergång till eldrivna lastbilar för långväga transporter. Lastbilar som kör på eHighway-testbanor är utrustade med taksensorer som känner av en kontaktledning ovanför lastbilen. Sedan ansluter lastbilen till kabeln genom en pantograf som medger laddning under körning.

Samarbetar för att lösa utmaningen

DSV deltar i projektet och samarbetar med forskare från Institutet för transportplanering och trafikteknik vid Darmstadts tekniska universitet som samlar in och analyserar data för att vetenskapligt kunna utvärdera utvecklingen av eHighway.

Sedan början av februari har en chaufför som anlitas av DSV använt den snart 17 kilometer långa eHighway-testbanan i Frankfurt, och transporterat kundernas varor till och från Frankfurts flygplats. Via en dataloggare i lastbilen skickas data som omfattar över 150 parametrar, gällande t ex batteriladdningstillstånd och bränslehastighet, till forskare på Institutet för transportplanering och trafikteknik vid Darmstadts tekniska universitet. Dessutom genomför forskarna veckovisa utvärderingsintervjuer med föraren.

DSV tillhandahåller data för forskning och försöker hjälpa till med att överbrygga en klyfta mellan industri och akademisk forskning:

"Vi är glada över att kunna tillhandahålla dagliga data från den faktiska verksamheten, vilken kan hjälpa till i utvecklingen av eHighway. ELISA eHighway-projektet är ett bra exempel på samarbete i och mellan industri och akademin, vilket kommer att vara helt avgörande när vi arbetar mot en hållbar lösning på vår tids största utmaning", säger Søren Schmidt.

Eva Kaßens-Noor, professor vid Darmstadts tekniska universitet, håller med om att det är viktigt att samarbeta mellan den akademiska världen och industrin:

"Fördelarna med ett samarbete mellan oss akademiker och industrin är synergierna mellan båda: nya forskningsdrivna innovationer kan ingjuta utvecklingen av nya teknologier. Därför ger vi gemensamt råd till beslutsfattare genom ett banbrytande, samarbetande och tvärvetenskapligt tillvägagångssätt för att omvandla vårt trafiksystem till hållbara och klimattåliga system", säger Eva Kaßens-Noor .

Utöver vägbanan i Frankfurt, som DSV just nu testar, omfattar projektet även testbanor i de tyska städerna Stuttgart och Lübeck. Den nuvarande fasen av projektet pågår fram till slutet av 2024. Projektpartners ansöker om medel för en potentiell nästa fas, vilken möjliggör en vidareutveckling av eHighway.

Läs mer om ELISA eHighway-projektet och DSVs miljöarbete.

Lastbil som laddar under körning på motorväg

Frågor?

Våra experter finns på plats för att besvara dina frågor

Kontakt kundtjänst