Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

DSV möjliggör minskade utsläpp från olika transportsätt genom hållbara lösningar för sina kunder

Via vår nya book and claim-lösning erbjuds DSVs kunder en enkel åtkomst till certifierade, hållbara bränslen som möjliggör en minskning av koldioxidavtrycket från deras leveranskedjor - oavsett transportsätt.

Väg genom bergigt landskap

Transporter är fortfarande kraftigt beroende av fossila bränslen och de står för en betydande och växande del av de globala CO2-utsläppen. Ett byte från fossil energi till elektricitet och hållbara bränslen är avgörande för transportsektorns förmåga att avsevärt minska sin klimatpåverkan. Genom att investera i hållbara bränslen för varje transportsätt, blir DSV ett av de första transport- och logistikföretagen som tillhandahåller en book and claim-lösning med hållbara bränslen för globala flyg- och sjötransporter samt för vägtransporter inom Europa.

"DSV är engagerat i att stödja våra kunder med en rad produkter för att minska koldioxidavtrycket från deras leveranskedjor och jag är väldigt stolt över att vi nu kan lägga till vår book and claim-lösning till den listan. Hållbara bränslen är en nyckelkomponent i DSVs pågående strategi för att minska CO2-utsläppen och klimatpåverkan från transporter och logistik, säger Jens Bjørn Andersen, Group CEO, DSV.

Navigering i en utmanande marknad

Att byta ut konventionella, fossila bränslen mot hållbara alternativ kan minska CO2-utsläppen med cirka 80-90 %. Men marknaden för hållbara bränslen är fortfarande i sin linda och kan vara svårnavigerad.

DSVs book and claim utgör en lösning på de utmaningar som många av företagets kunder står inför när de försöker att köpa hållbara bränslen som en del av sina strategier för att minska de fossila utsläppen i leveranskedjan. DSV ansvarar för att hitta de rätta producenterna och säkerställer att bränslet har producerats i enlighet med riktlinjer och standarder.

Genom att samarbeta med kunden beräknar DSV CO2-utsläppen från specifika transporter och transportsätt och tilldelar sedan en lämplig volym av hållbara bränslen som krävs för att avkarbonisera kundernas transport. Genom att överlåta äganderätten till CO2-minskningarna till kunden, säkerställer DSV att den CO2 som sparats genom tilldelningen av hållbart bränsle kan redovisas i kundens CO2-rapporter.

DSVs book and claim-lösning har utvecklats utifrån den senaste vägledningen inom branchen och det senaste Science Based Target-initiativets principer. Processen är bekräftad av en tredjepartsrevisor samt dokumenterad genom hela värdekedjan och kunderna kommer att få en redovisning som bekräftar deras utsläppsminskningar.

Driver införande av hållbara bränslen

Samtidigt som vi försöker nyttja den fulla potentialen av hållbara bränslen, står transport- och logistikbranschen fortfarande inför många utmaningar. Kostnaderna förblir högre än de för fossila bränslen, tillgängligheten är begränsad till specifika geografiska områden och det krävs ytterligare investeringar för att öka produktionsnivåerna. Jens Bjørn Andersen tror att ytterligare investeringar kan hjälpa till med att driva på användningen av hållbara bränslen inom branschen:

"Genom att se vår roll som ett av världens ledande transport- och logistikföretag, har DSV goda förutsättningar att hjälpa till med att driva på användningen av hållbara bränslen och i förlängningen stödja utvecklingen av en avgörande lösning för att uppnå utsläppsminskningar inom transportsektorn. Det här är ett viktigt övervägande för DSV, medan vi fortsätter att delta i utformningen av den gröna omställningen inom vår bransch".

Jens Bjørn Andersen fortsätter:

"Våra kunder blir allt mer medvetna om sina koldioxidavtryck. Att fortsätta erbjuda nya tjänster som stämmer överens med deras behov går hand i hand med uppfyllandet av våra egna hållbarhetsmål."

Läs mer om hur DSV kan optimera din supply chain och hjälpa dig att minska utsläppen

Frågor?

Våra experter finns på plats för att besvara dina frågor

Kontakt kundtjänst