Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

DSV ska driva nya anläggningar med förnybar energi

DSV bygger två nya lager på totalt 175 000 kvm som helt kommer att drivas av förnybar energi producerad på plats. Med mer än 100 000 kvm solpaneler kommer DSVs nya anläggning i Landskrona att drivas helt på förnybar energi och kunna tillhandahålla laddning av lastbilar och andra elfordon. Överskottsenergi som produceras kommer att genereras till det lokala elnätet. Dessa anläggningar kommer att vara en pilot som kommer att ge värdefulla lärdomar för DSVs framtida logistikinfrastruktur.

Solpaneler på tak

Ett nytt riktmärke

Att minska efterfrågan på energi och beroendet av fossila bränslen är en förutsättning för att öka energisäkerheten och göra det möjligt för företag och länder att nå sina hållbarhetsmål. För att uppnå detta är utvecklingen av den infrastruktur som krävs för att stödja ny teknik avgörande. DSV har åtagit sig att nå nettonoll i CO2-utsläpp år 2050 och antar utmaningarna med att minska koldioxidutsläppen inom sektorn. Förutom att driva anläggningarna, lägger DSV upp riktlinjer för att underlätta elektrifieringen av vägtransporter, vilket är avgörande för att uppnå nettonoll-utsläpp av C02 till 2050.
 
Med dessa nya anläggningar i Landskrona, Sverige, utvecklar DSV en toppmodern infrastruktur som kommer att stödja vår verksamhet och våra partners att gå från fossil till förnybar energiförsörjning. Anläggningarna ska ge energi för laddning av elfordon och ytterligare energi tillbaka till det lokala elnätet. Mer än 100 000 kvm solpaneler kommer att göra det möjligt för DSV att driva anläggningen helt med förnybar energi.

"Utvecklingen av dessa pilotanläggningar kommer att göra det möjligt för DSV att tillhandahålla en helt förnybar energiförsörjning för vår egen verksamhet, vilket minskar både våra direkta och indirekta koldioxidutsläpp. Detta koncept är en nyckelkomponent i vårt åtagande att minska koldioxidutsläppen och jag är stolt över att se DSV bygga infrastruktur som kommer att stödja branschens gröna omställning", säger Jens Bjørn Andersen, CEO, DSV

Tillräckligt med energi för att driva 1 400 hushåll

Genom att installera mer än 100 000 kvm solpaneler ska DSV säkerställa att alla energibehov för anläggningen kommer att tillgodoses med förnybar energi. Kapaciteten i solcellsparken på taket blir 14 MwP, vilket motsvarar den energi som behövs för att driva cirka 1 400 hushåll under ett år. Anläggningarna kommer endast att kräva cirka 25 % av den betydande energiproduktionen. Utöver driften av lagren kommer den återstående elen som produceras från solpanelerna att lagras i batterier och användas för laddning av eldrivna fordon. Eventuell överskottskapacitet av energi kommer att överföras till det lokala elnätet. 

Anläggningarna i Landskrona är de första i sitt slag som utrustas av DSV Energy med förnybara energilösningar. DSV Energy är ett nyutvecklat initiativ som är specialiserat på produktion, konsumtion och handel av och med energi. Anläggningen kommer att spela en viktig roll i DSVs strävan att stödja den gröna omställningen och göra företaget till aktiva energiproducenter snarare än passiva användare. Anders Rousing, Vice President, Group Operational Sustainability, DSV, är exalterad över den framtida potential som projektet representerar:

"När de är i full drift kommer anläggningarna att ge viktiga lärdomar och göra det möjligt för oss att utveckla bästa praxis som vi kan implementera i senare projekt. DSV Energy kommer att spela en betydande roll i att hjälpa oss att minska vårt koldioxidavtryck och stödja våra långsiktiga hållbarhetsambitioner", säger Anders Rousing och fortsätter:

"Vi har fyra nya DSV Energy-anläggningar planerade inom en snar framtid, och vi ser fram emot att utöka detta initiativ ytterligare. Jag är exalterad över hur denna utveckling kommer att påverka vår och våra kunders förmåga att minska våra utsläpp positivt, samtidigt som vi fortsätter att arbeta med samma kvalitet och produktivitet." 

Väl färdiga kommer de 175 000 kvm stora anläggningarna i Landskrona att erbjuda temperaturkontrollerade lagerutrymmen samt en rad automatiserade lösningar. Tillsammans med befintliga anläggningar kommer den totala lagerytan på över 225 000 kvm att göra Landskrona till ett av Nordens största logistikcenter.

De nya lagren kommer att certifieras enligt BREEAM Excellent-standarder och förväntas stå klara under andra kvartalet 2024. 

                             Frågor? Kontakta:                                

Christian Krogslund 

PRESS CONTACT

Senior Director, Corporate Marketing & Communication
christian.krogslund@dsv.com
+45 28 44 22 35

Frågor?

Våra experter finns på plats för att besvara dina frågor

Kontakt kundtjänst