Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

DSV lanserar intern koldioxidavgift för att finansiera nya hållbarhetsinitiativ

DSV har lanserat ett globalt finansieringsprogram för att investera i hållbarhetsinitiativ inom hela organisationen. Den interna koldioxidavgiften debiteras alla dotterbolag inom DSV och deras bidrag kommer att baseras på nivån av CO2-utsläppen inom deras resp. verksamhet. Medlen som genereras används för att investera i innovationsprogram och projekt för att påskynda DSVs initiativ för att minska utsläppen.

Koldioxidavgift

 

Ny teknik och innovation

Som en av världens största transport- och logistikleverantörer har DSV förbundit sig att stötta branchen mot en koldioxidneutral framtid och har även satt upp ambitiösa mål, inklusive ett löfte om att nå nettonollutsläpp till 2050. För att uppnå dessa hållbarhetsambitioner kommer finansiering gällande testning och implementering av ny teknologi, innovation och effektivare transportlösningar att vara avgörande.

"För att skapa en positiv förändring, samt vara med och driva den gröna agendan inom transport- och logistikbranschen, behöver vi skala upp våra ambitioner och accelerera våra hållbarhetsinitiativ. DSVs nya CO₂-finansieringsprogram kommer göra det möjligt för oss att investera i olika initiativ, vilket eliminerar behovet av ett starkt finansiellt underlag för att istället fokusera på projekt som kommer att resultera i meningsfulla CO₂-minskningar", förklarar Jens Bjørn Andersen, CEO, DSV, och fortsätter:

"Detta program representerar en nödvändig förändring i DSVs synsätt, vilket är viktigt när vi fortsätter att förbättra vår egen hållbarhetspraxis. Jag är väldigt exalterad över att se effekten av dessa investeringar och de resulterande initiativen under de kommande månaderna och åren.”

Genom det nya interna programmet med koldioxidprisavgift förväntas DSV samla in cirka 1 miljard DKK till hållbara initiativ och innovationsprojekt under de första fem åren.

Första finansieringsomgången

Med programmet på plats, och genererade medel under de första sex månaderna, har de första projekten nu fått grönt ljus för investeringar. DSV har fått flera förfrågningar från ett antal divisioner, alla i olika stadier av granskning och godkännande.

”Det är mycket lovande att se det höga intresse som vi har genererat från organisationen på så kort tid. Förutom att finansiera initiativ för att minska utsläppen syftar detta program också till att öka medvetenheten om effekterna av vår praxis i hela vår verksamhet och att engagera och uppmuntra hela DSV-organisationen att stödja den gröna omställningen”, säger Jens Bjørn Andersen, CEO, DSV.

Det första projektet som får finansiering är en liten flotta av eldrivna lastbilar, som kommer att levereras i början av 2024 i syfte att stödja lagerkunder för lokal distribution från DSVs anläggningar i Horsens, Danmark.

DSV har utformat och implementerat en process för att säkerställa att alla finansieringsförfrågningar från länder utvärderas korrekt. Denna process verifierar att alla projektförfrågningar är kvalificerade för investeringar baserade på DSVs kriterier, vilka inkluderar krav på att alla initiativ ska ha bevisade CO2-minskningar.

Jens Bjørn Andersen förklarar varför ytterligare investeringar i gröna initiativ är så viktiga för branschen:

"Transport- och logistiksektorn står inför många utmaningar för att uppnå meningsfulla minskningar av koldioxidutsläppen. Idag är många tekniska utvecklingssatsningar fortfarande i sin linda, och det finns begränsade koldioxidneutrala lösningar tillgängliga i stor skala. Som ett resultat kommer innovation att vara nyckeln till att förverkliga branschens långsiktiga ambitioner  att minska koldioxidutsläppen. Jag hoppas att DSVs koldioxidfinansieringsprogram kommer att spela en roll i att utforska och utveckla möjliga lösningar på dessa utmaningar, avslutar  Jens Bjørn Andersen, CEO, DSV.

                         Frågor? Kontakta:                                

Christian Krogslund 

PRESS CONTACT

Senior Director, Corporate Marketing & Communication
christian.krogslund@dsv.com
+45 28 44 22 35

Frågor?

Våra experter finns på plats för att besvara dina frågor

Kontakt kundtjänst