Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

E6 avstängd norr om Göteborg p.g.a. jordskred, med köer och stora trafikstörningar som följd

Med anledning av helgens jordskred och slukhål norr om Göteborg är E6 avstängd i höjd med Stenungssund, med kraftiga trafikstörningar som följd i området.

E 6 avstängd norr om gbg

Med anledning av helgens jordskred och slukhål norr om Göteborg är E6 avstängd i höjd med Stenungssund, med kraftiga trafikstörningar som följd i området.

Ovan situation kommer att få stora konsekvenser för trafiksituationen och påverkar våra leveranser inom och genom Göteborgsområdet – både gällande inrikes transporter samt sändningar till och från Norge och övriga Europa.

Det är i nuläget oklart hur omfattande skadorna är och hur länge E6 kommer vara avstängd, men vi kommer att göra vårt yttersta för att våra kunder ska påverkas så lite som möjligt. Vi ber dig dock vara medveten om att rådande situation kommer leda till längre ledtider, förseningar och högre kostnader till följd av omvägar.

DSV följer situationen noga och kommer att hålla dig löpande uppdaterad här på vår hemsida.

Vänligen kontakta din ordinarie kontaktperson på DSV om du har frågor kring dina transporter med anledning av rådande omständigheter.

 

Frågor?

Våra experter finns på plats för att besvara dina frågor

Kontakt kundtjänst