Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Förändrade vägskatter i Europa

Ett flertal länder i Europa gör nu en översyn av sina vägskatter. Utöver att justera befintliga nivåer, tittar vissa länder även på att innefatta större delar av sina vägnät men också på att låta fler fordonstyper omfattas av regelverken.

Road on bridge

Som vi tidigare aviserat gör ett flertal länder i Europa en översyn av sina vägskatter. Utöver att justera befintliga nivåer, tittar vissa länder även på att innefatta större delar av sina vägnät men också på att låta fler fordonstyper omfattas av regelverken. 

Ungern justerar avgifter 2023-10-01

Ungern har med kort varsel aviserat att man justerar sina avgifter i två steg, varav det första med effekt 2023-10-01. Uppdaterad tabell med aktuella tariffer kommer finnas på vår hemsida via länk: Vägskatter i Europa från den 1 oktober. Det andra steget är aviserat att genomföras 2024-01-01.

Tyskland aviserar också förändring i flera steg

I tidigare avisering informerade vi om att Tyskland justerar sina nivåer fr.o.m. 2023-12-01 med nivåer som, i princip, motsvarar en fördubbling mot dagens. När denna förändring träder i kraft kommer det att finnas uppdaterade tabeller med aktuella taxor på vår hemsida. 

Vi vill också påminna om att fr.o.m. 2024-07-01 kommer MAUT i Tyskland även att omfatta fordon mellan 3,5 ton och 7,5 ton. Idag gäller MAUT enbart för 7,5-tons fordon och tyngre.

Även andra länder ser över sina avgifter för bland annat vägskatter 

Andra länder som aviserat förändring eller införande av vägskatter eller liknande avgifter är: 

  • Österrike med planerad justering av nivåer fr.o.m. 2024-01-01. Nivåerna är ej presenterade
  • Irland justerar också 2024-01-01 med ännu ej presenterade nivåer
  • Nederländerna planerar att införa vägskatt under 2024
  • Frankrike och Spanien utökar vägnätet som omfattas av deras avgifter
  • Danmark har aviserat att de ämnar införa km-baserad vägskatt fr.o.m. 2025-01-01

Vi kommer löpande att uppdatera våra tariffer i förhållande till respektive lands justeringar och du finner alltid aktuella tabeller här på vår hemsida via länk: Vägskatter i Europa

Har du frågor kring ovan, eller andra frågor om dina transporter, är du välkommen att kontakta din ordinarie kontaktperson på DSV.

Nedan kan du ladda ner ovanstående information i pdf:

Förändrade vägskatter i Europa

 

Frågor?

Våra experter finns på plats för att besvara dina frågor

Kontakt kundtjänst