Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

EU ökar kraven för importföretag av vissa varor

EU ökar kraven för importerande företag inom två områden, CBAM avseende koldioxidutsläpp samt det elfte sanktionspaketet mot Ryssland.

pallet on airplane

EU ökar kraven för importerande företag inom två områden, CBAM avseende koldioxidutsläpp samt det elfte sanktionspaketet mot Ryssland. Nedan följer en kort beskrivning om varför och vad det innebär.

CBAM

EU inför en ny förordning för att motverka att företag flyttar produktionen av vissa utsläppsintensiva varor utanför EU:s gränser. Det så kallade CBAM-systemet innebär att importörer av vissa varor ska betala ett koldioxidpris som motsvarar priset inom EU. 
Det nya systemet berör importörer av järn, stål, cement, aluminium, konstgödsel, el och vätgas. Fr.o.m. 2026 kommer dessa importörer bli skyldiga att köpa CBAM-certifikat när de importerar varor av det här slaget och som producerats utanför EU:s gränser. Men redan från och med 2023-10-01 kommer importörerna vara skyldiga att redovisa varornas utsläpp.
Läs mer om CBAM och dess innebörd på:

https://www.naturvardsverket.se

https://www.regeringen.se

11:e sanktionspaketet mot Ryssland ökar kraven på importörer i samband med import av järn och stålprodukter   

2023-09-30 är startdatum för när importörer av järn- och stålprodukter ska se till att inga varor av ryskt ursprung ingår i de järn- och stålprodukter som produceras och köps utanför EU. Detta ska dokumenteras och bestyrkas vid importtillfället.
Det innebär att de nya reglerna gäller såväl råvaror av järn och stål som färdiga produkter, såsom exempelvis rör, skruvar, muttrar, kastruller, stekpannor, ställningar och galler. Många importerade produkter deklareras under de relevanta kapitlen, och de nya reglerna kommer därför att påverka många importörer från och med den 30 september 2023.

De produkter och material som omfattas framgår av förteckningen i bilaga XVII till EU:s förordning. Notera att det inte är möjligt att använda förenklade deklarationsförfaranden vid import av varor som omfattas av förteckningen. 

Dokumentationskrav

Tullverket kommer att acceptera bevisning i form av något av följande dokument:

- MTC (Mill Test Certificate)
- Faktura
- Följesedel
- Leverantörsdeklaration
- Produktionsbeskrivning

Det ska framgå tydligt vilket ursprung det järn och stål som använts i produkten har. Om bevisningen saknas eller är otillräcklig får produkten inte importeras.

Läs mer här:

https://www.tullverket.se

Har du frågor eller behöver ytterligare information är du välkommen att kontakta din ordinarie kontaktperson på DSV.

Frågor?

Våra experter finns på plats för att besvara dina frågor

Kontakt kundtjänst