Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Viktig information kring Maut och ETS inför 2023-2024

Vi vill uppmärksamma dig på kommande förändringar som aviserats från tyska staten gällande Maut, samt från EU gällande ETS, som kommer att få konsekvenser för transporter inom Europa fr.o.m. slutet av 2023

Road on bridge

Vi vill påminna om tidigare aviserade förändringar från bl.a. tyska staten och EU, vilka kommer att få konsekvenser för transporter inom Europa fr.o.m. slutet av 2023 och början av 2024. 

Förändrad Maut 

Fr.o.m. 2023-12-01 justeras den tyska mauten (vägskatten), vilket innebär förändringar av nivåerna. De nya taxorna kommer att finnas på vår hemsida, www.dsv.com/sv-se/, fr.o.m. 2023-12-01. 

Vi vill även påminna dig om att ytterligare förändringar i mauten kommer fr.o.m. 2024-07-01, då även fordon mellan 3,5 ton och 7,5 ton kommer att omfattas. Idag gäller MAUT enbart för 7,5-tons fordon och tyngre. 

Andra länder, såsom Österrike, Tjeckien och Ungern, ser också över sina avgifter för bl.a. vägskatter. Uppdaterad lista med taxor finner du på www.dsv.com/sv-se/ fr.o.m. 2024-01-01. 

ETS 

EU:s initiativ ETS (Emission Trading System), introducerades 2005 som ett verktyg för att reducera utsläppen av växthusgaser. Kortfattat innebär ETS att de företag som förorsakar utsläppen kommer att avgiftsbeläggas i relation till mängden utsläpp de förorsakar för att därigenom få dem att arbeta för att minska utsläppen och sina kostnader. 

Sjöfart kommer att integreras i ETS i tre steg, där det första steget införs 1 januari 2024 och omfattar utsläppsrätter för 40% av utsläppen. År 2025 kommer ETS att omfatta 70% av utsläppen och år 2026 ska 100% av de bekräftade utsläppen vara avgiftsbelagda.  

Motsvarande system kommer även att införas för vägtransporter. Tidpunkten för när detta ska ske är inte bestämt, men det troliga är att det implementeras någon gång 2027/2028. 

Inbjudan till WEBINAR 

Vad innebär ETS mer konkret och vilka konsekvenser kommer ETS att få för rederier, sjöfart och övriga transporter?  

För att svara på ovan frågeställningar kommer DSV under december månad att hålla två olika webinar för våra kunder. I det ena kommer vi främst att beskriva konsekvenserna för sjötransporter och i det andra hur ETS kommer att påverka vägtransporter inom Europa. 
Inom kort kommer du att få en inbjudan till dessa webinar där ytterligare detaljer kommer att framgå och där du får möjlighet att anmäla dig till ett eller båda.  

Har du frågor kring detta eller andra frågor om dina transporter, är du välkommen att kontakta din ordinarie kontaktperson på DSV. 

Med vänliga hälsningar
DSV 

Frågor?

Våra experter finns på plats för att besvara dina frågor

Kontakt kundtjänst