Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Information om CBAM för dig som ska rapportera

Naturvårdsverket bjuder in till informationstillfällen för dig som ska rapportera inom CBAM

Koldioxidavgift

Som vi informerat tidigare ökar EU kraven för importerande företag inom CBAM avseende koldioxidutsläpp. Vi vill därför informera våra kunder om att Naturvårdverket kommer anordna två informationstillfällen nu i december med fokus på rapporteringskraven inom CBAM

Naturvårdsverket bjuder in till informationstillfällen för dig som ska rapportera inom CBAM

Från och med den 1 oktober 2023 gäller krav inom gränsjusteringsmekanismen för koldioxid (CBAM) på kvartalsvis rapportering om du importerar berörda varugrupper. Första rapporten ska lämnas senast den 30 januari 2024 om du importerat under kvartalet oktober-december 2023. Naturvårdsverket bjuder in till informationstillfällen under december som riktar sig till dig som är skyldig att rapportera inom systemet. Två tillfällen ges där samma information kommer ges vid båda tillfällena. Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor till Naturvårdsverket.

Webinaren har ägt rum och är ej längre tillgängliga. Kontakta Naturvårdsverket på https://www.naturvardsverket.se vid frågor. 

 

Vad är CBAM

EU inför en ny förordning för att motverka att företag flyttar produktionen av vissa utsläppsintensiva varor utanför EU:s gränser. Det så kallade CBAM-systemet innebär att importörer av vissa varor ska betala ett koldioxidpris som motsvarar priset inom EU. 
Det nya systemet berör importörer av järn, stål, cement, aluminium, konstgödsel, el och vätgas. Fr.o.m. 2026 kommer dessa importörer bli skyldiga att köpa CBAM-certifikat när de importerar varor av det här slaget och som producerats utanför EU:s gränser. Men redan från och med 2023-10-01 kommer importörerna vara skyldiga att redovisa varornas utsläpp.
Läs mer om CBAM och dess innebörd på:

https://www.naturvardsverket.se

Har du frågor eller behöver ytterligare information är du välkommen att kontakta din ordinarie kontaktperson på DSV.

Frågor?

Våra experter finns på plats för att besvara dina frågor

Kontakt kundtjänst