Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

DSV och Geberit satsar på nya transportmöjligheter med långa lastbilar

Från och med 1 december 2023 öppnas möjligheten att utföra transporter med långa lastbilar, även kallade HCT (High Capacity Transports)

Lång lastbil

Från och med 1 december 2023 öppnas möjligheten att utföra transporter med långa lastbilar, även kallade HCT (High Capacity Transports) eller långa fordonståg, på vissa delar av det svenska vägnätet. Den nya tillåtna maxlängden för fordonen på de utpekade vägarna blir 34,5 meter, vilket bl.a. ska minska miljöpåverkan per transporterat ton.

I Finland har långa lastbilar varit godkända sedan en tid tillbaka och därför kan Geberit och DSV tillsammans nu applicera lösningen på transporter mellan just Finland och Sverige.

”Att införa High Capacity Transports är en stor samhällsnytta med ökad trafiksäkerhet, minskade utsläpp samt ökad konkurrenskraft för Geberit. Det är också glädjande att DSV som en av våra partners investerar i HCT-kapacitet”, säger Per-Olof Johansson, Logistik Direktör, Geberit Produktion AB

Totalt är det ca 590 mil av vägnätet som öppnas upp för dessa långa fordonståg med start den 1 december. Fordonen måste uppfylla ett antal kriterier för att få framföras enligt den nya förordningen som bland annat reglerar vilka kombinationer av dragbil och påhängsvagnar som får nyttjas och vilken utrustning som krävs avseende t ex styrförmåga, bromsar och möjligheter för chauffören att ha uppsikt över ekipaget under färd.

Vägnätet som godkänts, och som kommer att godkännas, måste uppfylla Vägverkets krav avseende bland annat bredd och bärighet.

”Säkerhet och minskad miljöpåverkan är och har varit prioriterade områden för DSV, vilket även är fokusområden i vårt samarbete med Geberit. Tillsammans letar vi konsekvent efter möjligheter för hur vi kan säkerställa en hög transportvolym med minimal miljöpåverkan. Införandet av HCT i vårt upplägg tillsammans med Geberit är ett spännande koncept som vi hoppas kunna applicera hos fler kunder, inte minst efterhand som det godkända vägnätet utökas”, säger Christoffer Andersson, General Manager, NO/FI, DSV Road, SWE.

Läs mer om HCT, fordonskrav och vilka vägar som är godkända för långa lastbilar från den 1 december:

Trafikverkets krav på fordon i långa fordonståg

 

 

Frågor?

Våra experter finns på plats för att besvara dina frågor

Kontakt kundtjänst