Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Uppdatering kring situationen på Röda havet

Som tidigare kommunicerats har segling genom Röda havet pausats i båda riktningar tills vidare, som svar på de senaste attackerna mot kommersiella fartyg i området.

Sjöfrakt

I väntan på ett en lösning för att återställa säker containertrafik genom Röda havet är Suezkanalen i praktiken stängd för kommersiella fartyg under rådande situation. Detta innebär att alla normala rutter via Suez stoppas eller omdirigeras runt Godahoppsudden, vilket lägger till ytterligare 10-14 dagar per resa.

I kombination med den svåra torkan i Panamakanalen är de förväntade konsekvenserna på kort till medellång sikt att de nuvarande störningarna är många och inkluderar ökande kötider i hamnarna och en ökande brist på utrustning samt ett införande av ytterligare tilläggsavgifter från transportörer till följd av högre bränsleförbrukning. och försäkringskostnader. Den längre resan söder om Afrika, som lägger till 3,5 000 sjömil, kommer även att påverka skatten på koldioxidutsläpp från sjöfarten.

Vi har nära kontakt med våra transportörer för att hantera situationen på bästa möjliga sätt och minimera påverkan på din verksamhet.

Vänligen håll dig uppdaterad på vår globala hemsida som uppdateras löpande kring händelser runt om i världen som kan komma att påverka våra transporter: https://www.dsv.com/en/insights/advisories 

Du är även välkommen att kontakta din lokala DSV-representant vid behov av ytterligare information kring dina sändningar 

 

Frågor?

Våra experter finns på plats för att besvara dina frågor

Kontakt kundtjänst