Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Aktuell tullinformation inför 2024

Vi vill informera dig kring aktuell tullinformation inför 2024 som t ex CBAM-rapportering och nedstängning av gamla importsystem samt om nya gränsvärden och sanktionspaket mot Ryssland

IT

Nedan finner du aktuell tullinformation att tänka på inför 2024.

Dags att lämna in den första CBAM-rapporten

Du som importör av koldioxidintensiva varor är skyldig att rapportera bland annat kvantiteter och utsläppsmängden för dessa varor till det EU-centrala CBAM-systemet. Nu är det hög tid att lämna in kvartalsrapporten för perioden 1 oktober 2003 – 31 december 2023. Rapporten ska lämnas in senast 31 januari 2024.

För mer information och vägledning kontakta Naturvårdsverket.

Nedstängning av gamla importsystem för standarddeklarationer 

Från och med den 1 januari 2024 måste alla standardtulldeklarationer lämnas i det nya importsystemet TESS.
DSV har i snart ett år jobbat i det nya systemet och anpassat processer och tullrutiner till de nya kraven. Du som DSV-kund kommer därför inte märka av någon skillnad i tullhanteringen. Vi vill dock göra dig medveten om utökade handläggningstider hos Tullverket.

Tullvärdedeklaration och nya gränsvärden

Tullvärdedeklarationen D.V.1 används inte i det nya importsystemet. I stället anges uppgifter direkt i tulldeklarationen. Möjligheten att använda sig av en generell tullvärdedeklaration finns kvar.

Värdegränsen för avlämnande av tullvärderelaterade uppgifter (alternativt generell värdedeklaration) är från 1 januari 2024 SEK 231 666. När tullvärdet är högre än SEK 231 666 kan du behöva lämna uppgifter som styrker kostnader och förhållanden som har påverkat priset för den importerade varan.

Observera att värdegränsen beräknas på tullvärdet för hela sändningen, oavsett om de importerade varorna är tullbelagda eller ej.

Läs mer i tullvärdehandledningen på Tullverkets hemsida.

12:e sanktionspaketet finns på plats

I slutet av december nådde EU-länderna en överenskommelse om det 12:e sanktionspaketet mot Ryssland. EU:s tolfte sanktionspaket medför nya export- och importsanktioner och skärper transiteringsförbuden.

EU:s nyaste sanktionspaket utvidgar exportsanktionerna mot Ryssland ytterligare i fråga om produkter som skulle kunna stärka Rysslands militära eller tekniska kapacitet. Sanktionslistan har utökats med bl.a. kemikalier, litiumbatterier, termostater, motorer som används i drönare, verktygsmaskiner och maskindelar som Ryssland har använt vid utveckling av sitt militära system eller i anfallskriget mot Ukraina.  

I fråga om importsanktioner har sanktionslistan utökats med produkter som genererar betydande intäkter för Ryssland, såsom flytande propangas, tackjärn, koppartråd och vissa aluminiumprodukter. Även ryska diamanter har inkluderats i sanktionslistan.

Dokumentationskrav på stål och järnprodukter förlängs och en förteckning med länder som har likvärdiga åtgärder som EU införs. EU-importörer behöver därmed inte styrka ursprunget på järn och stål vid import från Norge och Schweiz.

Mer information finns att ta del av på EU-kommissionens webbplats. 

Frågor?

Våra experter finns på plats för att besvara dina frågor

Kontakt kundtjänst