Global Transport and Logistics
Välj land

Välj land

myDSV

Nordens största logistikcenter börjar ta form för inflytt under 2024

Under de senaste månaderna har mycket kommit på plats för DSVs nya lager i Landskrona.

Ritning över nya planerade lagerbyggnader på DSVs logistikcenter i Landskrona

Bygget i Landskronas går enligt plan och under de senaste månaderna har mycket kommit på plats för DSVs nya lager i Landskrona. Det första huset kommer att stå färdigt i januari 2024, medan det andra huset kommer att stå klart i april 2024. Inflyttning sker i maj 2024.

I båda husen utförs det just nu en hel del elarbeten så att alla funktioner i våra lager kan fungera som de ska. Entreprenören installerar även ventilation- och sprinklersystemet.

Framgent kommer allt markarbete att utföras kring byggnaderna. Det inkluderar alla körbanor, gång- och cykelvägar samt parkeringsplatser där det givetvis även kommer att finnas möjlighet att ladda elbilen. Det kommer även finnas möjlighet att ladda lastbilen på plats. Under tidigt nästa år kommer installationen av ställagen att ske.

Arbetet fortgår därmed enligt plan och vi ser fram emot att välkomna våra första kunder i maj!

Ta del av hur lagret i Landskrona kommer att se hur när allt står färdigt:

DSV i Landskrona växer fram

Frågor?

Våra experter finns på plats för att besvara dina frågor

Kontakt kundtjänst